O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 82

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

10.,11.,12.,13.,18.,1923.,24.,27. (aprilový sníh 19.,20.,22.), v květnu (1.,2.,5.,6.- bouře,14.,18.,19.- bouře), v červnu 9.,10.,11.,13.- bouře,19.- bouře, 27.,29.,30.), v červenci – nejdeštivěji (1.,2.,3.,7.,14.,15.,16.,17.,18.,20.,23.,29.,30.,31.), v srpnu(1.,2.,13.,14.(bouře),15.,16.,18.- bouře, v září (22.,23.), v říjnu (22.,23.,29.), v listopadu(7.,16.) a v prosinci(5.,25.,26.a 30.- bouře).
    Povětrnostní zajímavosti. 22. února se objevili ve městě v zahradě sedláře Fialy první špačci, pro naše poměry nezvykle brzy. Dne 12. dubna odpoledne objevily se ve svých starých hnízdech první vlaštovky. V týdnu od 13. dubna začaly některé stromy, hlavně břízy rašit, což bývá v jiných letech až v první půli května. Jaro se tedy o tři týdny přispíšilo.
     V pátek 19. června se rozšířila nad Novým Městem bouře s vydatným deštěm, při němž spadlo také trochu krup. Střed bouře se pohyboval od západu k jihovýchodu a město zasáhl jen široký okraj. Bouře vypadala velmi hrozivě. Od severozápadu postupovala současně jiná bouře k východu a okrajem opět zasáhla město, nad nímž okraje obou bouří splynuly. Další průběh bouře byl mírný s hojným deštěm. Bouře trvala asi půl druhé hodiny, ale škod nezpůsobila.
      V listopadu a v prosinci se objevila veliká hejna vran. Nebyly žádné jeřabiny. 13. prosince v 18,15 hod. se intenzivně zablesklo a v malé chvíli za zesilujícího až silného severozápadního větru silně zahřmělo. V následujících asi deseti minutách ještě několikrát postupně slabší zablesknutí a zahřmění za drobného a hustého deště. Bouře trvala asi deset minut.

Požáry. Dne 13. července došlo k požáru dřevěného železničního mostu za Bezděkovem na silnici k Zubří. Dne 20. září ve dvacet hodin vypukl požár v lese Michovy. O dva dny později dne 22. září o třetí hodině ranní zhořela cisterna asfaltu na staveništi Jáchymovských dolů. Dne 12. října ve 20 hod.zavinil neopatrný pasák dobytka požár v lese Mařatka mezi Novým Městem a Petrovicemi a z téhož důvodu došlo 26. října k lesnímu požáru u Plačkovce. Všechny požáry byly rozsahem malé a k jejich uhašení stačily pouze menší čety požárníků. Také hmotné škody nebyly veliké.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková