O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 81b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

bytových jednotek, Chirana 14 a Československé státní lesy 1. V pionýrském táboře ministerstva vnitra u chaty mercedes postavena společenská mistnost a jídelna. Postavena vedle jatek cementárna jako provozovna okresního národního výboru. V družstevní výstavbě započato se stavbou šesti bytových jednotek Čsl. státních silnic. V soukromé výstavbě začali se stavbou rodinných domků občané Břečka, Kopáček, Böhm, Nejedlý, Škavrada, Novotný, Mrázek, Synek, Weinlich, Čepek, Josef Slonek, Oldřich Německý, Coufal a Ptáček.
     Pokud jde o komunikace, provedeny opravy a úpravy v ulici Křenkově, Sportovní(dlažba), Stalinově a v ulici před nádražím, kde položen asfalt. Upraven park kolem katolického kostela.
     Adaptace provedli ve svých rodinných domcích občané Lukeš, Topinka, Kubík a Hubáček. Bytová správa místního národního výboru adaptovala jednu bytovou jednotku v kině. Ve veřejném osvětlení osazena ramena pro osvětlování tělesa v ulici na Beranici a Veslařské.
     Konečně započato s první etapou regulace Ochozského potoka v úseku od Klečkovského rybníka po most státní silnice na Stalingradské ulici.
     Na výstavbě nového sídliště Jáchymovských dolů u nádraží započato s výstavbou první etapy (administrativní budovy). Pokračováno ve výstavbě kulturního domu Chirany.

Povětrnostní poměry a počasí. Zásluhou člena letopisecké komise s. Františka Brázdy, který si z vlastního zájmu vede přesné a velmi pečlivé záznamy o povětrnostních poměrech, možno zaznamenati do kroniky také nejvýznamnější povětrnostní jevy v roce.
     Nejvyšší teploty : v březnu (25.) ve 12 hod. 15°, v dubnu (15). ve 14 hod. 20°, v květnu (10.) v 15 hod. 22°, v červnu (21.) ve 12 hod. 26°, v červenci (12.) ve 14 hod. 30°, v srpnu (26.) ve 15 hod. 26°, v září (13.) ve 14 hod. 23°, v říjnu (3) v 15 hod. 18°, v listopadu (1.) ve 12 hod. 11°a v prosinci (2.) v 15 hod. 8°.

     Dešťové srážky : dešťové dny v březnu (26. a 28.), v dubnu (5.,6.(bouře), 7., 9.,

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková