O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 81a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

smrti. Město mu proto pro vždy zachová čestnou památku.
       Pohřeb zvěčnělého zesnulého se konal za veliké účasti přátel i ostatního obyvatelstva v pátek 18. prosince z vestibulu jedenáctileté střední školy. Po smutečním sboru, který zazpíval smíšený sbor Rudého koutku učitelů novoměstských škol, řízený s. dr. J. Mikulcem, ocenili osobnost, život a práci zesnulého ředitel jedenáctileté střední školy s. M. Kreps a předseda městského výboru Komunistické strany Československa s. J. Konvalinka. Smuteční průvod prošel městem až na konec Nečasovy ulice, kde se naposled rozloučil se zemřelým ředitelem Davidem za místní národní výbor a všechno obyvatelstvo města s. R. Svačina. Tělesné pozůstatky zesnulého byly zpopelněny v brněnském krematoriu.

Výstavba města.  V březnu byly zahájeny práce na stavbě tělovýchovného střediska. Rada místního národního výboru vyzvala proto všechny občany, hlavně členstvo Sokola, k brigádnické pracovní výpomoci. V rámci akce Občané pomáhají budovat své město byly do vysílání městského rozhlasu zařaděny pravidelné relace s informacemi o postupu prací i o tom, co by bylo nutno pro zvelebení města udělat. Pracovního volna dne 2. května mělo být využito k dobrovolné pracovní brigádě na stavbě sokolovny. Měli se jí zúčastnit členové a funkcionáři místního národního výboru, výboru žen, členů KSČ a masových organizací i ostatní obyvatelstvo, a to nejenom na stavbě sokolovny, ale i na ostatních staveništích a na úpravě města. Pro nepříznivé počasí se však brigáda nekonala.
        V prvním květnovém týdnu byly zahájeny práce na stavbě koupaliště, kde prováděny konečné úpravy hráze.
        15. května se konala ve velké zasedací síni místního národního výboru veřejná schůze, na níž pozváni všichni zájemci o bytovou výstavbu v rámci družstevním. Na schůzi byly přítomní seznámeni se stanovami Stavebního bytového družstva a byl zvolen přípravný výbor pro založení bytového družstva v Novém Městě. Další schůze se konala 29. září a zájemci byli na ní informováni o podmínkách, které nutno splnit, aby bylo možno s družstevní bytovou výstavbou začít co nejdříve.
         Přehled výstavby za rok 1959. v podnikové výstavbě postavily Jáchymovské doly 24 bytových

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková