O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 80b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

4. října zapálen spartakiádní oheň. Slavnostní projev k ohňovému poselství přednesl předseda tělovýchovné jednoty Sokol s. dr. Odehnal.

     Rozmanitosti.

     Obyvatelstvo  V roce 1959 se narodilo 52 dětí, zemřelo 32 našich spoluobčanů. Přirozený přírůstek činil 17 osob.
     26. III. byl na novoměstském hřbitově pochován známý lyžařský závodník Leoš Stehlík, který zahynul při důlní nehodě. 12. dubna zemřel ve věku 72 let jeden z prvních lyžařských závodníků na Moravě, inž. Karel Mrkvička. Z řad spoluobčanů odešel jeden z nejstarších průkopníků lyžařství na Novoměstsku, po celý život srostlý se svým rodným krajem, jeho lidem a lyžařským sportem. Pro svou milou, přímou a skromnou povahu si získal lásku všech, kdož se s ním stýkali. Tělocvičná jednota Sokol a občané našeho města se rozloučili se zvěčnělým zesnulým ve středu 15.dubna ve 14,30 v sokolovně. Pohřeb byl vykonán v brněnském krematoriu.
       2. června zemřel Josef Šebek, bývalý krejčovský mistr a dlouholetý předseda společenstva krejčích. Před druhou světovou válkou byl agilním pracovníkem sokolským a požárnickým, který vřele  miloval své rodné město, z jehož rozkvětu a úpravného vzhledu se opravdově a upřímně radoval. Pohřeb zesnulého se konal za velké účasti obyvatelstva 4. června.
        16. prosince zemřel po krátké, těžké chorobě ředitel středních škol v. v., dlouholetý profesor novoměstské reálky a od r.1948 kustod Horáckého muzea, Stanislav David, ve věku 77 let. Pro svůj přátelský, upřímný a spravedlivý přístup a postoj ke studentům a k lidem a pro svůj nesmlouvavě pokrokový politický postoj byl velmi oblíben svými žáky i obyvatelstvem našeho města. V pokročilém věku neváhal seznámit se s učením vědeckého socialismu a vstoupit do KSČ, v jejíž novoměstské organizaci až do posledních chvil svého života obětavě pracoval. V r. 1948 převzal správu Horáckého muzea, v němž s největší svědomitostí, poctivostí a nezištností pracoval až do své 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková