O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 80a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

vítězného družstva na mistrovství světa v Moskvě v r. 1958. Dále promítnuty dva sportovní filmy a k poslechu zahrála hudba nár. podniku Sport.
       23. dubna navštívila naše město skupina sportovních redaktorů našich deníků a časopisů, filmu a televize, která uspořádala v 19 hodin v sále sokolovny besedu o různých problémech a otázkách tělovýchovy, doplněnou vhodným sportovním filmem. Mimoto sehráli novináři na fotbalovém hřišti přátelské utkání se starou gardou fotbalistů novoměstských.
       23. května uspořádala tělocvičná jednota Sokol tělovýchovnou akademii s pořadem ukázek z cvičení II. celostátní spartakiády, cvičení pracujícího dorostu nár. podniku Chirana, vzpěračského oddílu, akrobatických cvičení dorostu a cvičení mužů na nářadí. Při akademii spoluúčinkovala hudba závodní učňovsé školy n. p. Chirana.
       17. června vyzvala rada místního národního výboru všechno obyvatelstvo města, aby před spartakiádou věnovalo pozornost a péči řádnému úklidu kolem svých domů a vyzdobilo je jako k prvnímu máji.
       Okresní výbor Československého svazu tělesné výchovy ve Žďáře nad Sázavou spolu se školami, Svazarmem a Československým svazem mládeže uspořádaly v našem městě II. okresní spartakiádu. V sobotu 20. června uspořádán v sále sokolovny kulturní večer, na němž účinkoval Horácký soubor písní a tanců závodního klubu OÚNZ, Horácký soubor ČSM jedenáctileté střední školy ve Žďáře nad Sáz., pěvecký soubor jedenáctileté střední školy v Novém městě na Mor. a dechová hudba závodní učňovské školy Chirany. V neděli dopoledne konány na  sokolském stadionu společné zkoušky na odpolední vystoupení. Ve 13,30 prošel městem slavnostní průvod na stadion, po němž následovalo veřejné vystoupení všech kategorií cvičenců od nejmladšího žactva až po ženy a muže. Do pořadu také zařaděno vystoupení Svazarmu a pak dvě vystoupení armádní tělovýchovy, která se pro skvělé provedení setkala s nadšeným ohlasem u všech účastníků, kteří zcela naplnili stadion u sokolovny. Organizace veřejného cvičení byla bezvadná, provedení většiny čísel bylo vynikající, nadšení přítomných veliké.
      26. září uspořádal oddíl odbíjené tělovýchovné jednoty Sokol III. kolo spartakiádního turnaje v odbíjené žen za účasti nejlepších družstev Moravy (Tatranu Valašské Meziříčí, Spartaku Královo Pole, Tatranu Ostrava, Slávie Olomouc a dalších). Turnaj pokračoval i celou neděli 27. září.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková