O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 7b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

. František Bláha a plně jím zaujal všechny přítomné. Soubor Horáckého divadla předvedl poté divadelní hru Případ chirurga Krečeta, jejímž autorem je sovětský dramatik Kornejčuk. Svým spádem i dramatičností jehož i výkony herců strhla hra všechny přítomné k bouřlivým ovacím. Oslava patřila k nejlepším, jaké byly vůbec kdy v Novém Městě pořádány.
V neděli dne 28. listopadu byly provedeny dlouho připravované volby do Národního shromáždění. Vyzdobené město přivítalo v předvečer volem v sobotu 27. listopadu kandidáta Národní fronty, ing. Zdeňka Smékala, pracovníka Žďárských strojíren a sléváren, který byl kandidován za žďárský okres. Ing. Smékal přednesl na náměstí svůj projev shromážděným zástupcům všech závodů a institucí. Projev byl zaměřen hlavně proti ratifikaci pařížských dohod, jimiž chtějí američtí imperialisté získat pro své válečné plány i Adenauerovo západní Německo. Průběh voleb samotných měl, stejně jako při květnových volbách do národních výborů, manifestační ráz, účast voličů byla takřka stoprocentní. Ing. Smékal  byl zvolen poslancem Národního shromáždění více než 95% hlasů všech voličů.
Největších budovatelských úspěchů ze všech závodů a podniků v našem města dosáhl nár. podnik Lesní průmysl Devět skal. Mimořádné pracovní výsledky, hledání nových forem práce a důsledné překračování plánu v těžbě dřeva odměnila vláda republiky a ústřední výbor ROH již po třetí nejvyšším vyznamenáním, Rudým praporem, který je čtvrtletně předáván nejlepším podnikům. Vysoké vyznamenání bylo zaměstnancům závodu předáno na slavnosti, konané 21. listopadu 1954, jíž se zúčastnila celá řada oficiálních hostů. Závod, jehož ředitelem je ing. Kopřiva, je nejlepší v celé republice v resortu ministerstva lesního průmyslu.
Začátkem prosince byli při revizi, vykonané v národním podniku Masna, zatčeni pro krádež masa a masných výrobků zaměstnanci tohoto
 

Rok: