O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 7a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

úkolů nadále neúnosná. Jedenáctiletá střední škola má učebny v budově bývalého gymnasia, osmiletka v budově bývalých škol národních a středních na náměstí. Ředitelem osmiletky byl jmenován s. Stanislav Kotlář, jeho zástupcem s. Filip Stejskal. Město a okolní obce, patřící do místního školního obvodu, byly rozděleny na obvody pro obě školy a žáci budou v 1. – 8. pov. ročníku navštěvovat jedenáctiletku nebo osmiletku podle svého bydliště.
V sobotu dne 4. září byl slavnostně zahájen nácvik na naši největší sportovní slavnost, I. celostátní spartakiádu, která se bude konat v létě 1955. Cvičenci se sešli na stadionu DSO Slovan, odkud po vyslechnutí rozhlasového projevu předsedy státního výboru pro tělesnou výchovu a sport generála Františka Jandy vyběhly štafety, aby zapálily slavnostní ohně na Harusově kopci a na kopci U tří křížů.
Začátkem září byla otevřena v Novém Městě na Moravě prodejna Bazaru, umístěná v místnosti býv. holičství Jana Fialy na náměstí. Prodejna je specializována na prodej partiového textilního zboží.
Dne 25. září zavítal do našeho města laureát státní ceny, violoncellista prof. Miloš Sádlo. Škoda, že jeho velké umění přišlo ocenit do sálu kulturního domu jen několik desítek milovníků komorní hudby.
Dne 25. října oslavil své 75. narozeniny čestný občan našeho města, akad. malíř Karel Němec, člověk horácky prostý a ohromný a přece známy a vzácný svým velkým uměním. Místní národní výbor blahopřál jubilantovi k jeho významnému životnímu datu. Horácké museum připravilo podle návrhu prof. Jiřího Šebka instalaci mistrových děl, která se těší v museu zaslouženému zájmu všech návštěvníků.
Měsíc československo-sovětského přátelství byl zahájen oslavou 37. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, která se konala dne 6. listopadu v sále kulturního domu. Slavností projev přednesl poslanec
 

Rok: