O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 79b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Místní národní výbor poděkoval v rozhlase všem, kdož se podíleli na tomto velikém pracovním úspěchu.

         Splnění celoročních výrobních plánů v novoměstských závodech. Jako první splnilo 1. prosince svůj celoroční plán na sto procent Oděvní družstvo. 3. prosince oznámily Komunální služby, že splnily plánované výkony letošního roku na 100,14% a tržby od obyvatelstva na 101,38%. Tohoto úspěchu bylo dosaženo kvalitně prováděnými službami, na které nebylo téměř reklamací, včasným projednáváním rozpisů úkolů na jednotlivá pracoviště, vhodným získáváním zakázek a materiálů, vydatnou pomocí místního národního výboru a jeho komise pro zlepšení služeb obyvatelstvu a vzornou spoluprací všech závodních složek. 5. prosince splnil celoroční plán Dřevopodnik Kamenice nad Lípou, provozovna Nové Město, vedoucí Fr. Reka. Závazek zaměstnanců, splnit celoroční plán k narozeninám prezidenta republiky s. Antonína Novotného k 10. prosinci byl splněn o pět dní dříve. Konečně 29. prosince splnil plán hrubé výroby na sto procent nár. podnik Sport a technické potřeby, závod Nové Město na Moravě. Rada místního národního výboru všem zaměstnancům úspěšných závodů za jejich práci rozhlasem poděkovala, a vyslovila očekávání, že i v příštím roce se zaměstnanci vyrovnají se svými úkoly tak čestně jako v roce letošním.

          Události sportovní.
          18. ledna se konaly u chaty Mercedes lyžařské závody mladšího a staršího žactva o Spartakiádní vločku. Ve dnech 23.až 25. ledna se konaly tradiční lyžařské závody O zlatou lyži Českomoravské vysočiny. Na letošní závody byl přihlášen vedle velkého počtu sportovců také značný počet novinářů a pracovníků rozhlasu a filmu. Bylo proto zapotřebí požádat o poskytnutí noclehů také soukromníky.
          Dne 22. února projížděli od deseti do čtrnácti hodin městem motocyklisté, účastníci zimní motocyklové soutěže, pořádané v rámci přípravy na plnění branných úkolů.
          7. března uspořádal Svazarm besedu s ministrem sportu Karlem Muchou, členem

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková