O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 79a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Do 11. srpna pokoseno 61 ha žita, 8 ha ječmene a 5 ha ovsa, celkem 74 ha, což byla polovina obilovin jednotného zemědělského družstva z celkového osevu obilnin. Téhož dne započalo s výmlatem ječmene. Dík brigádnické výpomoci i za ztížených podmínek pokračovaly žňové práce poměrně rychle kupředu. Od 12. srpna nepříznivé počasí však zpomalilo postup žňových prací. Bylo však využito každé příznivé chvíle ke svozu a výmlatu, takže ke 14. srpnu bylo pokoseno již 73,7% ploch obilovin, svezeno 6,5% a vymláceno 6,5%. dodávka byla splněna na 13,5%. na neděli 16. srpna byla vyhlášena druhá pracovní směna k zajištění žňových prací. Pokračující nepříznivé počasí s bouřkami a přeháňkami zpomalovalo postup žní. Přesto však 20. srpna byl dokončen pokos obilí na 100% a svezeno a vymláceno obilí z 13 ha. Na sobotu 22. srpna a neděli 23. srpna byla opět vyhlášena pracovní směna k rychlému svozu a výmlatu obilí. 25. srpna splnilo jednotné zemědělské družstvo dodávku obilovin na sto procent včetně státního nákupu. K úspěšné práci družstevníků blahopřála rada místního národního výboru, která současně poděkovala všem občanům za jejich brigádnickou výpomoc. Do 25. srpna svezeny obiloviny ze 46 ha, z toho žito z 35 ha, ječmen z 11 ha; vymláceno žito z 30 ha a ječmen z 11 ha.
        6. září uspořádali houbaři závodního klubu Chirany v aule jedenáctileté střední školy výstavu hub, která trvala do 14. září; byly na ní vystaveny unikátní houby ze Žákovy hory, o nichž se velmi pochvalně vyjádřil náš přední odborník dr. Šmarda.
        17. září zahájilo jednotné zemědělské družstvo s vydatnou pomocí žactva osmileté střední školy vybírání brambor. Na 19. a 20. září byly vyhlášeny národní směny. V posledním zářijovém týdnu umožnilo příznivé počasí rychlí sběr brambor a plnění dodávek jednotného zemědělského družstva, které za pomoci žáků osmiletky a učňovské školy Chirany vybralo během týdne brambory z 23 ha a splnilo dodávku na 80%. Soukromý sektor se velmi opožďoval a nesplnil ani ty malé dávky, které mu byly určeny. 29. září splnilo jednotné zemědělské družstvo dodávku brambor na 100,4%. O den později 30. září splnil také okres Žďár nad Sáz. jako první v Jihlavském kraji výkup brambor na 100%. Výkup byl proveden za čtrnáct dní od zahájení sklizně a jeho úspěšné zakončení bylo výsledkem uvědomělé práce našich družstevníků, pracovníků KSČ, národních výborů, pracujících ze závodů, a hlavně ovšem školní mládeže.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková.