O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 78b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Družstevníků a nejsou tedy hlavním zdrojem jejich příjmů. Proto se má první zájem družstevníků obracet k práci v družstvu a teprve potom na záhumenku.
       9. června dalo jednotné zemědělské družstvo první seno do výkupního skladu ve Žďáře nad Sázavou. Rada místního národního výboru mu rozhlasem poděkovala za toto odpovědné plnění povinností vůči státu a projevila přesvědčení, že i zbývající dodávková povinnost bude splněna co nejdříve a že i soukromí zemědělci se budou řídit příkladem zemědělského družstva. Poněvadž sklizeň sena vázla, bylo třeba několika výzev k občanům, aby pomohli. Tak 17. června vyzval výbor žen všechny své členky k pomoci při sklizni a 25. června výzvu opakovalo představenstvo JZD, které žádalo o pomoc při přeorávání brambor, sázení řepy a sklizni sena; výzva byla určena hlavně ženám, důchodcům a těm občanům, kteří sice vlastní půdu, ale nehospodaří na ní a přitom mají uzavřené závazky k pomoci jednotnému zemědělskému družstvu. 27. června následovala další výzva k pomoci při svozu sena u pustáku a kopení sena u pekáren JZD utvořilo dvě skupiny, jednu ve Stalingradské ulici a druhou v ulici Gottwaldově, které mezi sebou soutěží.

    Žně. Letošní žně byly zahájeny rozhlasovým projevem tajemníka místního národního výboru s. Fr. Skalníka dne 30. července. Vyzval v něm všechny družstevníky, soukromě hospodařící zemědělce i všechno obyvatelstvo města ke spolupráci v úspěšném a včasném provedení a zajištění všech žňových prací. Průběhem žní bylo město v pravidelných rozhlasových relacích seznamováno s postupem prací a vyzýváno k brigádnické výpomoci. Tak 5. srpna bylo oznámeno pokosení 20 ha obilovin, nasazení čtyř samovazů k sečení a vydatná brigádnická výpomoc závodního učiliště n. p. Chirana. 6. srpna ohlášeno posečení dalších dvanácti hektarů a zahájení činnosti agitačních dvojic, které budou navštěvovat občany, hovořit s nimi o žňových pracích a uzavírat s nimi pracovní závazky. 8.srpna rozšířeno městským rozhlasem žňové provolání rady okresního národního výboru ve Žďáře nad Sázavou. Z volebního obvodu s. Skalníka uzavřeli dělníci závazek 300 brigádnických hodin, s. Břečky a s. Kuchařové 47 hodin.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lenka Huťková