O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 78a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

lidu, za jeho vytrvalost, ukázněnost a poctivost a za výtvarnou krásu, kterou tak bohatě podaroval všechen lid a proslavil své rodné město, za krásu, kterou štědře, nezištně a se vzácnou skromností rozdával nám všem bez rozdílu.
      27. října uspořádala osvětová beseda přednášku MNV nečitelné Strach ze smrti.
      5. prosince uskutečnila osvětová beseda koncert vynikajících sólistů Národního divadla v Praze Viktora Kočího. Na klavír doprovázel dirigent městských divadel pražských A. Nademlejnský. Umělci předvedli s nejvyšším mistrovstvím ukázky písňové a operní tvorby Smetanovy, Dvořákovy, Novákovy, Schubertovy, Čajkovského, Brahmsovy, Griegovy, Glinkovy a Pucciniho a dosáhli před početným publikem bouřlivého úspěchu.

   Novoměstské JZD, zemědělství a poměry hospodářské.
       I když podstatná část otázek souvisejících s toto částí kroniky byla řešena a zaznamenávána už v první kapitole , věnované práci místního národního výboru, přece jen je třeba věnovat pozornost ještě některým dalším,
      Tak 27. března vyzvala rada místního národního výboru všechny zemědělce k plnění státního nákupu a k nákupu vajec. Poněvadž plnění i přes tuto výzvu bylo neuspokojivé, obrátila se rada MNV 15. května s novou výzvou k zemědělcům, aby v měsíci květnu který byl vyhlášen jako „měsíc vzorného plnění dodávky vajec“, a plnili dodávku vajec beze zbytku a nespoléhali se na pozdější měsíc, kdy bude snůška vajec menší.
       V rámci krajské socialistické soutěže byla 19. května vyhodnocena jako nejlepší Oděva, lidové družstvo krejčích v Novém Městě na Moravě, jíž byla odevzdána krajská standarta za splnění plánu služeb pro obyvatelstvo za I. čtvrtletí roku 1959.
     5. června vyzvala rada místního národního výboru všechny členy jednotného zemědělského družstva i občanstvo, aby využili pěkného počasí a pomohli sklidit posečené louky pod Jelínkovým mlýnem. Na tuto práci ovšem nestačí šest družstevníků, kteří do práce chodí, ale je třeba  aby ihned přišli všichni. Záhumenky patří podle stanov JZD k nadlepšení příjmů

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Minářová