O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 77b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

vrcholením letošního novoměstského Kulturního července.
      28. srpna uspořádal Závodní klub Okresního ústavu národního zdraví za součinnosti složek Národní fronty a okresního národního výboru ve 20. hod. v sále sokolovny Večer družby, na němž vystoupil stočlenný německý lidový soubor Florian Geyer z Karl Marxstadtu, který tím oplatil Horáckému souboru písní a tanců jeho návštěvu v Německé demokratické republice. V přeplněném sále sokolovny byl večer zahájen přivítáním hostů předsedou místního národního výboru s. Jos. Břečkou a poděkováním vedoucího souboru. Po projevech následoval bohatý umělecký pořad písní, tanců a sborů, sledovaný s velkým zájmem a odměňovaný bouřlivým potleskem všech přítomných. Večer nepochybně přispěl k prohloubení a upevnění přátelských svazků nejenom mezi oběma soubory, ale i mezi obyvatelstvem obou měst.
    15. září se konal v aule jedenáctileté střední školy vzpomínkový večer k 15. výročí slovenského národního povstání s proslovem a s hudebním pořadem.
    27. září byla zahájena výstava grafického díla Karla Němce k jeho 80. narozeninám, uspořádaná Krajskou galerií Vysočiny v Jihlavě společně s Horáckým muzeem v aule jedenáctileté střední školy. Pořad zahájil ředitel školy Miloš Kreps. Potom ředitel hudební školy Oldřich Bohuňovský zahrál na klavír svoji Horáckou nečitelné a učitel Jaroslav Dvořák recitoval Křičkovu báseň Karlu Němcovi. Slavnostní proslov přednesl zasloužilý umělec spisovatel J. V. Pleva. Po recitaci Flekova Traktátu o potřebnosti nečitelné, nečitelné  J. Dvořákem zazpíval dr. J. Mikulec za doprovodu ing. V. Milky skladbu Jar. Křečky Hodina prchá, věnovanou skladatelem k Němcovým 70. narozeninám. K výstavě a k Mistrovým osmdesátinám vydal místní národní výbor pamětní tisk.
    20. října sehrálo Horácké divadlo hru Jaroslava Dietla Nepokojné hody svaté Kateřiny.
    25. října dožil se vzácného jubilea, osmdesátých narozenin, novoměstský malíř a grafik Karel Němec, významný představitel výtvarného umění na Horácku. Městský rozhlas blahopřál Mistrovi k tomuto významnému výročí a ze všeho obyvatelstva města mu vřele poděkoval za celoživotní dílo, za jeho věrnost městu i horáckému

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Minářová