O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 77a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

děti večer dramatizovaných pohádek od B. Němcové a K. J. Erbena: V režii inž. Jaroslava Havlíčka účinkovali  J. Heřmanovská, nečitelné Kovaříková, H. Sommerová, J. Černá, J. Smazalová, E. Srnský, M. Sommer, J. Janíček a L. Havlíček. Hudebně spolupracovali ing. V. Milka.
24. července se konala v sokolovně přednáška profesora Vysoké školy technické v Bratislavě a novoměstského rodáka inž. dr. Aleše Bláhy na téma Atomová energie-hybná síla mírového věku.
       25. července v 15,30 hod. bylo v sokolovně slavnostní shromáždění k 80. výročí založení novoměstské měšťanské školy a k 65. výročí novoměstské reálky, spojené s manifestací za světový mír. Shromáždění zahájil bývalý ředitel měšťanské školy a jednatel výboru Novoměstského kulturního července Josef Tulis. Slavnostní proslov o historii obou škol a o jejich významu pro město i kraj měl profesor dr. Josef Mikulec. Pozdravy přednesli: za místní národní výbor v Novém městě na Mor. Jeho předseda s. J. Břečka, za městský výbor KS4 jeho předseda s. J. Konvalinka, za ředitelství nynější osmileté střední školy, nástupkyně bývalé školy měšťanské, ředitel Stanislav Kotlář. Krásnou a pietní vzpomínku na bývalé umělce a profesory obou škol přednesl žák a učitel bývalé měšťanky dr. Mrázek. Manifestační mírovou přísahu přečetla bývalá učitelka měšťanské školy Lydie Kašparová a hudebními čísly přispěla hudební škola.
      Večer se konala v sále sokolovny beseda žáků, absolventů a učitelů obou novoměstských škol. Hudební program ze sólových sborových úprav našich národních písní provedl smíšený sbor a sólisté Rudého koutku ROH učitelů novoměstských škol, řízený dr. J. Mikulcem.
     Vyvrcholením letošního Novoměstského kulturního července bylo Matiné věnované bratřím Křičkům a provedené v režii inž. Jar. Havlíčka v neděli 26. července dopoledne v sokolovně. O významu básníka Petra Křičky  promluvil profesor Karlovy university v Praze dr. Karel Krejčí, o díle hudebního skladatele Jaroslava Křičky hudební  kritik nečitelné jméno z Prahy. Ukázky z básnické a hudební tvorby bratří Křičků přednesli A. Křičková, M. Sommer a ing. Havlíček, a Křičkovy písně zazpívala  A. Jelínková za klavírního doprovodu svého manžela. Po matiné na veřejném zasedání pléna místního národního výboru byla přejmenována ulice od cukrárny Javorského k nádraží na ulici bratří Křičků. Matiné jak svým pořadem a provedením tak i účastí vzácných hostů a novoměstského občanstva bylo nesporným vy-

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Minářová