O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 76b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

novoměstských učitelů provedli za řízení s. dr. Josefa Mikulce výběr ukázek ze Smetanových skladeb písňových, operních, klavírních a sborových. Vyvrcholením umělecky vysoce hodnotného večera bylo provedení slavné kantáty Česká píseň s průvodem klavíru. Naplněná aula jedenáctileté střední školy svědčila o tom, že umělecký odkaz B. Smetany má v našem městě oddané ctitele, kteří svou účastí uctili Mistrovu památku a současně také ocenili obětavou a nenáročnou kulturní práci smíšeného pěveckého sboru Rudého koutku novoměstských učitelů, který sdružuje všechny milovníky a ctitele sborového zpěvu v našem městě. 16. června sehrálo Horácké divadlo slavné drama Jiřího Mahena Janošík.
     Před odjezdem na čtrnáctidenní umělecký zájezd do Německé demokratické republiky uspořádal 2. července Horácký soubor písní a tanců při ZV ROH Okresního ústavu národního zdraví slavnostní rozloučení se zástupci města a s občanstvem. Rozloučení se konalo v 17. hodin před sokolovnou a zvláště v něm zdůrazněno heslo Freundschaft-přátelství.
       Novoměstský kulturní červenec. Byl zahájen v sobotu 11. července předpremiérou nového českého filmu Sny na neděli. Před filmovým představením odhalena po proslovu ing. Jaroslava Havlíčka  ve vestibulu kina plastika Umění od novoměstského rodáka, akademického sochaře Arnošta Košíka. Po premiéře, jíž se zúčastnil také režisér filmu Václav Gajer s některými dalšími svými spolupracovníky své umělecké skupiny, diskutovali přítomní účastníci s filmovými pracovníky o hodnotách předvedeného filmu i o filmových problémech vůbec.
     Pokračováním bylo otevření putovní výstavy malířských děl s tématikou zemědělskou, dále publikací, které vydalo Krajské nakladatelství v Havlíčkově Brodě a ukázek prací Aloise Chocholáče Oživené dřevo, z nichž některé vzbudily zaslouženou pozornost na světové výstavě v Brusselu. O hodnotě Chocholáčových prací svědčí skutečnost, že soubor vybraných exponátů v Novém Městě bude zaslán 1. srpna do Moskvy. Výstava byla zahájena v neděli 19. července. Odpoledne téhož dne v 18. hodin byl v sokolovně uspořádán pro

Rok: 
Přepsal/a: 
Monika Minářová