O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 76a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Rudý koutek učitelů novoměstských středních škol uspořádal 17. dubna v aule jedenáctileté střední školy Večer budovatelské poezie a hudby. Verše soudobých pokrokových básníků recitovali žáci jedenáctileté střední školy, čísla hudební a zpěvní provedli sólisté a smíšený sbor Rudého koutku. Pořad připravila s. H. Havlátová a s. dr. J. Mikulec. 21. dubna uvedlo Horácké divadlo satirickou komedii N. V. Gogola Revizor. V rámci připravovaného sjezdu socialistické kultury navštívilo 22. dubna naše město delegace kulturních pracovníků, složená z ředitelky Památníku národního písemnictví s. dr. Václavkové, malíře Mudrocha a filmového režiséra V. Valló, která uspořádala s mládeží novoměstských škol i dospělými v aule jedenáctileté střední školy diskusní besedu. 23. dubna byl zapálen na hřišti školy Oheň míru a 24. dubna byla uspořádána veřejná pionýrská oslava 10. výročí založení pionýrské organizace, a to dopoledne pro děti a večer pro dospělé. Na oslavě byli vyznamenáni nejlepší pionýři a vedoucí pionýrských skupin a oddílů předveden pestrý program hudby, recitací a zpěvů. Při této příležitosti byla ulice, vedoucí od jedenáctileté střední školy ke Sporthotelu  nazvána ulicí Pionýrů.
       9. května provedl dramatický kroužek závodního klubu Chirana satiricko hudební komedii Jiřího Průši Zmatek v mezzaninu aneb dědeček na metry s hudbou Vladimíra Procházky. 10. května otevřena v aule jedenáctileté střední školy výstava obrazů novoměstského rodáka, malíře samouka Bohuslava Vodičky. Byla to první souborná výstava malíře, jehož vrozený talent, který byl velikým příslibem do budoucnosti, mohl za příznivějších okolností vyrůst ve velikého umělce, a zatím byl tragicky zlomen předčasně. Obrazy na výstavu ochotně zapůjčili novoměstští jejich majitelé. 12. května byla uspořádána v sokolovně turistická estráda, připravená a na magnetofon natočená Čsl. rozhlasem. Účinkovali při ní rytmická skupina Ladislava Kozderky, kvartet foukacích harmonik, Jiří Šťuchal, Vlastimil Pantůček, Lubomír Černík a někteří členové brněnských divadel. Při estrádě soutěžila družstva horáckých měst Poličky, Svratky, Žďáru a Nového Města v kvízu s námětem znalostí hospodářského, kulturního a literárního života na Vysočině.
      5. června oslavilo naše město 135. výročí narození a 75. výročí úmrtí zakladatele moderní hudby Bedřicha Smetany. Smíšený a ženský sbor a sólisté Rudého koutku

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Monika Minářová