O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 75b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Život kulturní
V neděli 11. ledna sehrál dramatický odbor závodního klubu Okresního ústavu národního zdraví veselohru Petara Petroviče Uzel.
Dne 3. února se konala v kreslírně osmileté střední školy přednáška okresního prokurátora dr. Cicálka o novém bytovém zákoně. 12. února uspořádal Rudý koutek závodní organizace ROH učitelů středních škol v aule jedenáctileté střední školy hudební večer s pořadem národních písní v úpravě hudebních skladatelů Jindřicha Klusáka, Konvalinky, Kunce, Maláta a Pauknera pro sólový zpěv, ženský sbor a smíšený sbor s průvodem klavíru. Pořad připravil a sbory řídil s. dr. J. Mikulec. Ve dnech 28. února a 1. března vystoupil v sále sokolovny sedmdesátičlenný Horácký soubor písní a tanců, který uvedl premiéru nového celovečerního programu. Vystoupení 28. února, které bylo slavnostním představením na počest třetího výročí činnosti souboru, se zúčastnily delegace patronátních souborů Florián Geyer z Karl Marxstadtu, laureáta Státní ceny Německé demokratické republiky I. třídy a souboru Tesla z Aše. 27. února uspořádal Rudý koutek novoměstských učitelů v aule jedenáctileté střední školy večer poezie a písní Jiřího Wolkera. O životě a tvorbě básníkově promluvila učitelka koly s. A Havlátová, ukázky z Wolkrova díla recitovali J. Dvořák, H. Hošpesová, a D. Palečková, Wolkrovy písně zazpívala E. Koňaříková. 28. února otevřena v aule jedenáctileté střední školy výstava fotografií. Fotografického kroužku osvětové besedy z Bystřice nad Pernštejnem a fotografů amatérů z Brna.
12. března se konala ustavující schůze nové letopisecké komise, jmenované radou místního národního výboru po resignaci s. M. Krepse na funkci městského kronikáře. Předsedou letopisecké komise a městským kronikářem byl zvolen s. dr. Josef Mikulec. Členy komise jsou Josef Koudela, Stanislav Srnský, Emil Srnský a František Brázda. 28. března oslavilo učitelstvo našeho města svůj Den učitelů. Při této příležitosti byl zástupce ředitele jedenáctileté střední školy s. Miroslav Hošpes jmenován vzorným učitelem.
15. dubna uskutečnilo zdejší kino filmovou universitu s námětem Člověk a technika.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková