O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 75a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

hospodárně. Dále jmenovat ty občany, kteří dosud dluží daně, eventuálně ostatní poplatky. Přitom oznámil, že se rada touto záležitostí zabývala a učinila potřebná opatření k vymáhání dlužných pohledávek. Konají se přípravy na zlepšení vzhledu města u příležitosti 15. výročí osvobození naší vlasti sovětskou armádou, které připadne na příští rok. Úspěšně se plní akce Z. Pokračuje se na stavbě tělovýchovného střediska. Na koupališti je třeba odstranit asi 1000 m3 humusu; šatny byly již zastřešeny a jejich dokončení včetně omítek bude provedeno na jaře příštího roku, tak aby mohly být odevzdány k svému účelu používání k 15. výročí osvobození.
Plánem zimní kampaně se zabýval s. Skalník. Předním jejím úkolem je upevnění našeho jednotného zemědělského družstva. Další část kampaně bude zaměřena ke zlepšení vzhledu našeho města a závazkům na počest 15. výročí osvobození. Další část své zprávy věnoval s. tajemník volbě občanských kontrolorů a přečetl návrh rady místního národního výboru k jejich volbě. Návrhy kandidátů podaly radě uliční výbory, výbor žen, novoměstské závody a ostatní masové organizace. S navrženými kandidáty bylo o jejich volbě s nimi hovořeno a všichni volbu přijali a byli také jednomyslně zvoleni.
O situaci v jednotném zemědělském družstvu a o plnění plánu výkupu podal zprávu předseda stálé zemědělské komise s. Vl. Černý.
V usnesení schválen návrh rady místního národního výboru na volbu občanských kontrolorů a uloženo radě projednat s podnikových ředitelstvím Pramene přemístění prodejny na Stalingradské ulici do vhodnějších místností, sledovat činnost občanských kontrolorů a nejméně jednou za měsíc kontrolovat jejich práci, provést hodnocení a rozbor hospodaření jednotného zemědělského družstva v letošním roce a zajistit stoprocentní plnění dodávkových povinností. Komisi pro místní hospodářství a pro obchod uloženo provést průzkum obchodní sítě ve městě a do 15. prosince 1959 předložit návrh na zlepšení sítě prodejen a jejich lepší vybavení a rozmístění.
31. prosince uzavřel uplynulý rok rozhlasovým projevem předseda místního národního výboru s. J. Břečka. Zhodnotil v něm práci národního výboru a všeho občanstva a přál mu jménem národního výboru v novém roce hodně pracovních úspěchů, pevné zdraví a mnoho duševní pohody.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková