O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 74b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Novoměstským pionýrům z jedenáctileté střední školy poslal k 42. výročí Říjnové revoluce vřelý vojenský pozdrav syn jednoho s osvoboditelů našeho města, sovětského kapitána Rogozy, Boris Davidovič Rogoza. Druhý pozdrav přišel od bývalého sovětského kapitána Korelského. Dýchal láskou k našim dětem i všemu našemu lidu a v závěru v něm pisatel projevil přání, že by chtěl najít v Novém Městě nějaký pracovní kolektiv, který by vstoupil s pracovním kolektivem s. Korelského do socialistické soutěže v plnění výrobních plánů.
18. listopadu uspořádal Rudý koutek závodní organizace ROH učitelů středních škol v Novém Městě večer sovětské poezie a hudby. Úvodní proslov na téma Sovětská literatura a bojující přednesla učitelka školy s. A. Havlátová, recitovali učitelé a žáci novoměstských středních škol s. Došlová, H. Hošpesová st., H. Hošpesová ml., J. Chalupová, J. Musilová, D. Palečková a E. Miláček. 27. listopadu uskutečnil Rudý koutek učitelů s místní odbočkou Svazu československo sovětského přátelství ve fyzikální posluchárně jedenáctileté střední školy besedu o nejnovějších úspěších sovětské astronautiky pod názvem Měsíc – náš nejbližší soused a cíl. Přednášku proslovil učitel JSŠ s. Ferdinand Rothschein.
Na závěr Měsíce československo sovětského přátelství a k 16. výročí uzavření Spojenecké smlouvy mezi ČSR a SSSR konalo se 11. prosince v sále sokolovny slavnostní zasedání místního národního výboru, na němž promluvil předseda okresního národního výboru s. B. Liml, a 12. prosince uspořádal městský výbor KSČ se všemi složkami Národní fronty estrádní večer s vystoupením stopadesátičlenného Souboru písní a tanců vojenské akademie A. Zápotockého z Brna. Skvělé pěvecké a taneční výkony souboru odměnil přeplnění sál sokolovny bouřlivým potleskem.

28. řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo 20. listopadu a řídil je náměstek předsedy s. M. Messenský. Zúčastnilo se ho 26 členů. S. Messenský podal zprávu o čerpání rozpočtu, placení daní a dávek a plnění akce Z. Příjmy jsou překračovány, což umožňuje větší výdaje, než byly v rozpočtu předpokládány. Výdaje jsou činěny

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková