O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 74a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

referoval o práci výboru žen, uličních výborů a stálých komisí, kterou kriticky zhodnotil připomenutím některých hlavních nedostatků.
V jednomyslně schváleném usnesení uloženo zemědělské komisi, aby ve spolupráci se zemědělskou mistrovskou školou věnovala veškerou pomoc jednotnému zemědělskému družstvu a aby provedla průzkum jeho hospodaření. Radě místního národního výboru uloženo sledovat hospodaření družstva a kontrolovat, jak je plněno usnesení místního národního výboru o pomoci družstvu. Členům národního výboru uloženo projednat v jejich obvodech zvelebení města k 15. výročí jeho osvobození Rudou armádou. Radě MNV a stálé komise pro školství a kulturu uloženo, aby urychleně řešily umístění mateřské školy zajištění vhodných učebních prostorů. Komunálním službám uloženo rozšířit jejich služby o opravnu lyží, o autotaxi a zlepšit propagaci.

Měsíc československo sovětského přátelství
V předvečer 42. výročí Velké říjnové socialistické revoluce startovala ve 12 hod. v našem městě Štafeta míru a přátelství, nesoucí pozdrav a závazky našich obcí, závodů, jednotných zemědělských družstev a škol do okresního města Žďáru nad Sázavou, kde se připojila k hlavní větvi Štafety přátelství a míru.
V 17 hodin se odebral lampionový průvod školou mládeže a občanstva na místní hřbitov, kde byly položeny věnce na hroby sovětských vojáků, kteří obětovali své životy za osvobození našeho města. Pietní projev měl s. St. Kotlář. V 18 hodin konal se ve zcela naplněném sále sokolovny tradiční slavnostní večer k 42. výročí Velké říjnové socialistické revoluce a k zahájení Měsíce československo sovětského přátelství. Proslov mě. předseda městského výboru národní fronty s. L. Novák, v kulturním pořadu, složeném z čísel hudebních, recitačních a zpěvních, účinkovali žáci novoměstských škol a pěvecký soubor Rudého koutku učitelů novoměstských škol.
8. listopadu byla uspořádána v učebně osmileté střední školy výstava sovětské knihy. Během listopadu promítlo místní kino několik umělecky vysoce hodnotných sovětských filmů, z nichž se největšímu zájmu a pozornosti těšil mistrovský a slavný film Osud člověka.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková