O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 73b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

hospodářství, činnost sboru pro občanské záležitosti a pomocných komisí místního národního výboru, plnění plánu výkupu a zástavu skotu a situace na úseku zemědělském.
K prvnímu bodu podal zprávu předseda stálé komise pro místní hospodářství s. Konečný. Připomněl, že Komunální služby v našem městě jsou nejúspěšnějším podnikem svého druhu na celém okrese. Své úkoly plní dobře. Kladně nutno hodnotit jejich snahu o rozšíření služeb obyvatelstvu; je jich už patnáct. Další rozšíření je plánováno ještě do konce roku 1959. Podnik plní plán výkonů na 105 %, tržby od obyvatelstva na 112,5 %. Zisk je mírně překračován. Z jednotlivých provozoven nutno vyzvednout holiče, kadeřnice a stolařství, dobrých výsledků dosahuje klempířství, fotoslužba a autotaxi. Provozoven místního národního výboru je dvacet. Mimo drobné opravářské a údržbářské služby bylo do srpna 1959 vyrobeno 6748 m3 materiálu a 413.000 kusů cihel, v pískovně bylo vytěženo a prodáno 385 m3 písku. V provozovnách dosaženo 93.000 Kčs zisku, na němž se kladně podílí kamenolom a vodoinstalatérství.
I činnosti sboru pro občanské záležitosti referoval tajemník s. Skalník a o záležitostech zemědělských předseda stálé zemědělské komise s. Vl. Černý.
Schválené usnesení. Radě místního národního výboru se ukládá pokračovat v agitaci u soukromě hospodařících rolníků pro vstup do jednotného zemědělského družstva a sledovat plnění dodávek brambor u soukromého sektoru, aby dodávka byla splněna do konce září 1959. Řediteli Komunálních služeb uloženo, aby zavedl v kadeřnictví dvousměnný provoz a v holičství upravil pracovní dobu tak, aby nedocházelo k odmítání zákazníků. Radě uloženo učinit všechna opatření k urychlenému uvedení cementárny do chodu.
23. října se konalo 27. řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru za účasti 25 členů. Za výbor žen byly přítomny soudružky Hošpesová, Německá a Fuchsová, za uliční výbor s. Dudek a ředitelka mateřské školy s. Dvořáková. Jednání řídil náměstek předsedy s. Messenský. Předseda stálé zemědělské komise s. Černý podal zprávu o dokončení socializace zemědělství v našem městě. Tajemník s. Skalník

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková