O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 72b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

ních služeb s. G. Suchý. Na pořadu bylo projednání záležitostí kulturních a školských, hospodaření místního národního výboru a jeho složek a usnesení krajského národního výboru k zajištění zvýšené zemědělské výroby, postup zemědělských prací, plán výkupu a jeho plnění a soutěž místních národních výborů.
O záležitostech kulturních a školských podal zprávu za nepřítomnou předsedkyni stálé komise pro školství a kulturu, s. S. Kuchařovou, s. R. Svačina. Informoval přítomné o připravované výstavě grafického díla mistra Karla Němce, k jehož osmdesátým narozeninám bude vydán pamětní tisk. Kulturní komise navrhuje, aby u příležitosti 15. výročí osvobození naší vlasti Rudou armádou vydal místní národní výbor pamětní tisk s lepty Jiřího Šebka, který by uměleckou formou propagoval naše město a mohlo by ho být použito i jako čestného daru.
O hospodaření místního národního výboru a jeho složek referoval s. Messenský. V jejich hospodaření neshledala finanční komise žádné nesrovnalosti. Uskutečňované výdaje jsou účelné. Potom projednal závěrku Komunálních služeb, domovní správy a provozoven národního výboru a konstatoval, že jak národní výbor, tak i podniky jím spravované hospodařily v uplynulém období správně.
Schválené usnesení. Z funkce předsedy stálé zemědělské komise se odvolává tajemník MNV s. F. Skalník a jeho nástupcem se stává s. Vl. Černý. Schvalují se návrhy na doplnění komisí a sboru pro občanské záležitosti. Schvaluje se přejmenování ulice od cukrárny na Gottwaldově ulici k železničnímu přejezdu u nádraží na ulici bratří Křičků, ulice od cukrárny k ulici Smetanově na ulici Fr. Drobného a pokračování ulice Smetanovy k nádraží na ulici Figurákovu. Radě se ukládá organizovat požární hlídku u polního mlatu. Komisi pro místní bezpečnost uloženo provést protipožární prohlídku ve všech objektech, kde se bude provádět výmlat obilí. Schvaluje se návrh rady místního národního výboru na zajištění zvýšení zemědělské výroby. Všem členům národního výboru uloženo organizovat v jejich obvodech pomoc jednotnému zemědělskému družstvu při dokončení senoseče a při žňových pracích. S. Svačina pověřen redakcí pamětního tisku, vydaného radou

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková