O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 71b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

sboru Svatopluk ze Žďáru nad Sázavou, řízený učitelem Fr. Simonem. Na pořadu byla sólová a sborová čísla ze skladeb předních hudebních skladatelů našich i cizích.
Oslava Dne vítězství se konala 9. května. V deset hodin se shromáždili občané našeho města před tribunou na náměstí, kde o významu památného dne promluvil ředitel jedenáctileté střední školy s. Miloš Kreps. Po jeho projevu se účastníci seřadili do průvodu a odešli na hřbitov k položení věnců na hroby padlých rudoarmějců. Vzpomínku na ně přednesl učitel jedenáctileté střední školy s. Rudolf Svačina a na závěr pietního aktu zazpíval smíšený sbor Rudého koutku ROH učitelů novoměstských škol Suchoňův sbor Aká si mi krásná, ty rodná zem moja.

22. řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo 29. května za účasti 26 členů, člena krajského národního výboru s. R. Remeše a instruktorky okresního národního výboru s. v. Šteflové. Jednání řídil tajemník S. Skalník.
Úvodem podal s. předseda zprávu o jednání, vedeném za účelem rozšíření členské a půdní základny novoměstského JZD. Poněvadž jednotné zemědělské družstvo po posledním značnějším rozšíření k 1. květnu je dosud málo konsolidováno, odmítá představenstvo přijímat nové členy. Na společné schůzi rady okresního národního výboru zdůrazněna zásada, že půda patří těm, kdož na ní pracují. Dle této zásady nelze trvat na tom, aby majitelé půdy, kteří na ní nepracují, odešli z průmyslu do zemědělství. Tuto půdu lze od nich vykoupit a její obdělání musí zajistit místní národní výbor v zemědělském závodě socialistického sektoru. Není-li státní statek, tedy JZD. Tomu se doporučuje, aby převzala půdu od zemědělců starých a nemocných raději ihned, neboť mu stejně připadne, a postupem doby to bude půda zanedbaná, která bude vyžadovat více práce.
Druhým bodem pořadu bylo projednání současných, hlavních úkolů na úseku místního hospodářství, dopravy a obchodu a vytváření předpokladů pro zajištění bytové výstavby v našem městě. Obsáhlé vysvětlení k tomuto bodu podal 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková