O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 71a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

ve znamení dalšího upevnění jednoty semknutosti a pevné solidarity mezinárodního dělnického hnutí, ve znamení celonárodního úsilí za splnění smělých úkolů, vytýčených XI. sjezdem KSČ a pod dojmem historických výsledků XXI. sjezdu komunistické strany Sovětského svazu. Budeme v nich manifestovat neochvějnou vůlí po míru, po zmaření válečných plánů imperalistů, proti fašismu a revanšismu západoněmeckých militaristů a vyjádříme plnou podporu mírovým návrhům Sovětského svazu za zákaz zbraní hromadného ničení, za uzavření mírové smlouvy s Německem a za vyřešení berlínské otázky. Májové oslavy budou výrazem neustále rostoucí jednoty našeho lidu, vedeného dělnickou třídou, bratrské družby Čechů a Slováků a všech ostatních národností naše země jakož i rostoucího podílu naší mládeže a žen při budování socialistické společnosti. Hlavním heslem letošních prvomájových oslav bude: V pevné jednotě socialistických zemí v čele se Sovětským svazem za dovršení výstavby socialismu v naší vlasti.
V předvečer 1. máje byly na vkusně vyzdobeném náměstí vystaveny fotografie nejlepších pracovníků novoměstských závodů, podniků a ústavů. Byli to: z národního podniku Sport s. Hedvika Procházková, z nemocnice Okresního ústavu národního zdraví primář interního oddělení s. MUDr. František Hendrich, stolař – údržbář Robert Remeš a sádrař Josef Kučera a z národního podniku Pily s. František Svoboda.
V den Svátku práce řadil se mezi osmou a devátou hodinou na tradičním už místě u nemocnice slavnostní průvod, který přesně v devět hodin vyrazil za doprovodu několika hudeb k pochodu vyzdobenými novoměstskými ulicemi. Po projití hlavních ulic seřadili se účastníci oslav před vkusně vyzdobenou tribunou na Vratislavově náměstí, aby zde vyslechli státní hymnu a vyslechli slavnostní projev, který přednesl poslanec Národního shromáždění s. inž. Smékal ze Žďáru nad Sázavou. Radost z dosažených výsledků, velká účast všeho občanstva a příznivé počasí zajistily i v letošním roce Svátku práce veliký úspěch a zdar, takže právem se může počítat za jeden z nejkrásnějších novoměstských prvních májů.
V rámci prvomájových oslav konal se 2. května v sokolově koncert pěveckého

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková