O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 70b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

plánu není uspokojivé. V JZD jsou nedostatky v zástavu skotu a zejména vepřového dobytka. Dále trvá nedostatek pracovních sil, hlavně mužských. v soukromém sektoru je doposud asi 70 ha půdy značně rozdrobené. Získáním těchto zemědělců JZD nic nezíská, protože jde o lidi přestárlé, nebo zaměstnané v průmyslu. Věkový průměr členů zemědělského družstva je příliš vysoký a dorostu je málo. Dokončení socializace zemědělství ve městě by bylo umožněno zřízením školního statku při zemědělské mistrovské škole, který by převzal asi 200 ha půdy. V soutěži měst na okrese je v prvním čtvrtletí Nové Město na třetím místě.
V jednomyslně schváleném usnesení uloženo radě MNV určit agitační dvojice a provést přesvědčovací akci k získání dalších členů do JZD, učinit všechny nutné kroky k vybudování školního statku, svolat mimořádnou schůzi rady místního národního výboru za účasti předsednictva zemědělského družstva, zástupce okresního národního výboru a prokuratury za účelem osvětlení otázek, souvisících s rozšířením členské a půdní základny JZD, organizovat brigády na výstavbu tělovýchovného střediska a koupaliště, u příležitosti 10. výročí založení pionýrské organizace přejmenovat ulici od jedenáctileté střední školy k ulici Stalingradské ulicí Pionýrů a projednat s městským výborem Národní fronty a s vedením závodů pomoc na stavbě tělovýchovného střediska a koupaliště.

Oslava Svátku práce. 23. dubna vyzvala rada místního národního výboru všechno obyvatelstvo města k vykonání příprav na důstojnou oslavu 1. máje, především k vyčištění a k vyzdobení města. Projevila očekávání, že letošní Svátek práce bude vyjádřením radosti horáckého lidu nad úspěchy, kterých dosáhl při budování socialismu v naší vlasti, a výrazem odhodlání pokračovat v práci za dovršení socialismu a za udržení míru na celém světě. Rozhlasová výzva končila pozváním všech občanů na prvomájové oslavy.
29. dubna měl v městském rozhlase projev k 1. máji předseda městského výboru KSČ s. Josef Konvalinka. Vyzvedl v něm, že letošní oslavy Svátku práce budou probíhat

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková