O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 70a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

a cihly nutno prodávat za maloobchodní ceny. Je třeba zřídit prodejnu cementového zboží. Komunální služby mají 17 provozoven a 49 pracovníků. Zřízena květinová síň, zlepšeny služby ve sběrně čistírny a prádelny. Uvažuje se o zavedení dvousměnného provozu v holičství. Podniky místního hospodářství dosahují dobrých výsledků; je však třeba jim věnovat všechnu pozornost a jejich činnost neustále zlepšovat.
V jednomyslně schváleném usnesení uloženo radě místního národního výboru požádat radu okresního národního výboru ve Žďáře a radu krajského národního výboru v Jihlavě o zřízení školního statku při zdejší zemědělské mistrovské škole, projednat s podnikem Komunální služby rozšíření služeb obyvatelstvu o radiotelevizní službu a autoslužbu tak, aby byly uvedeny do provozu co nejdříve, nejpozději do 1. července 1959, pomoci výboru Sokola při získávání nových cvičitelů. Všem členům národního výboru uloženo kontrolovat činnost Komunálních služeb a upozorňovat správu podniku a radu MNV na nedostatku a závady. V závěru usnesení uloženo radě národního výboru vypracovat návrh na nové pojmenování dosud neoznačených ulic, případně změnu názvů dosavadních.
17. dubna se konalo 21. řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru, řízené předsedou s. Břečkou. Zúčastnilo se ho dvacet členů a na pořadu jednání byla kontrola usnesení z minulého zasedání pléna, zpráva o činnosti rady za období od posledního zasedání pléna, projednání hospodaření národního výboru, jeho provozoven a Komunálních služeb, plnění plánu akce Z a programového plánu MNV a plnění plánu výkupu a státního nákupu, otázky zemědělské a soutěž národních výborů.
Zpráva o hospodaření národního výboru a jeho provozoven podal náměstek předsedy s. M. Messenský, který je hodnotil jako příznivé. Provozovny lom, cihelna a stavba cementárny jsou za první čtvrtletí sice ztrátové, ale možno předpokládat, že se hospodaření během roku vyrovná. Několik švadlen přešlo do družstva Oděvy, čímž se rozšířily služby tohoto družstva. Akce Z plní dobře, ale stále je malá účast brigádníků. Programový plán je plněn, pokud jsou k dispozici peníze.
O záležitostech zemědělských referoval tajemník s. Skalník. Konstatoval, že plnění

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková