O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 6a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

V rámci krajské soutěže lidové umělecké tvořivosti sehrál závodní klub Okresního ústavu národního zdraví v Novém Městě na Moravě 5. června znovu divadelní hru o našem národním hrdinovi Juliu Fučíkovi „Cestou nesmrtelnosti.“ Touto hrou získala zdejší ochotnická scéna vloni na podzim první místo v okresní soutěži lidové umělecké tvořivosti. Představení dne 5. Června se zúčastnila řada oficiálních hostí, mezi nimiž bylo několik spolubojovníků Julia Fučíka. Hra byla stejně obsazena jako při podzimním představení, roli Julia Fučíka vytvořil znovu s. Miroslav Sommer. Velmi zajímavá a plodná byla diskuze soutěžní poroty a účastníků s ochotníky; ukázalo totiž na nedostatky přestavení a na možnosti dalšího zlepšení divadelní práce souboru.
Hudební škola spolu s Osvětovou besedou uspořádaly v neděli dne 13. června v sále kulturního domu koncert ze skladeb Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka, konaný v rámci celostátních oslav „Roku české hudby.“ Na koncertu účinkovala i Vlasta Linhartová-Nováková, profesorka státní konzervatoře v Praze. Koncert měl vysokou uměleckou úroveň a posluchači byli s jeho provedením plně spokojeni.
17. června 1954 se dožila svých stých narozenin paní Antonie Růžičková, občanka našeho města. K jejímu významnému životnímu jubileu jí blahopřál jménem všech občanů místní národní výbor. Zvláště vysoce byl při této příležitosti oceněn její smysl pro plnění občanských povinností. Paní Růžičková se ještě při volbách do národních výborů dostavila osobně k volební urně, aby zde splnila svou důležitou občanskou povinnost.
Ve dnech 19.-20. června se konalo v našem městě celostátní finále školského úseku sportovních her mládeže v odbíjené. Všechny zápasy se hrály na dvorcích DSO Slovan u Kulturního domu za účasti 6 nejlepších družstev dorostenců a dorostenek z celé republiky.
 

Rok: