O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 69b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

vila na ní učitelka osmileté školy s A. Došková a kulturní program předvedly děti novoměstských škol a ženský sbor Rudého koutku ROH učitelů novoměstských škol. Při této příležitosti byly vyznamenány matky s větším počtem dětí čestným odznakem mateřství. Odznak mateřství I. stupně obdržely:  Marie maternová (1904) -  8 dětí, Julie Německá (1873) – 11, Jindřiška Němečková (1924) - 8, Františka Sokolíčková (1884) – 8, Josefa Švandová (1870) – 9, Kristýna Veselá (1871) – 8 a Filipína Zelená (1886) – 8 dětí. Odznak mateřství II. stupně obdržely Božena Doležalová (1907), Dobromila Kadlecová (1921) a Františka Karasová (1904), všechny za sedm dětí. Libuše Švandová (1915), Jindřiška Hubáčková (1914), Božena Houdková (1920), Antonie Klosová (1912), Anna Okůrková (1912), Jindřiška Pavlovská (1909), Marie Ptáčková (1911), Františka Říhová (1898) a Růžena Horáková, všechny za šest dětí. Věra Benešová (1917), Františka Brožová (1896), Marie bystřická (1929), Amálie Černá (1901), Růžena Harvánková (1920) Helena Jarošová (1913), Marie Nedělová (1914),  Františka Němečková (1901), Marta Palečková (1916), Anna Pejchalová (1882), Libuše Pochopová (1922), Mdr marie Pospíšilová (1913), Vlasta Rousková (1921), Božena Satoriová (1915, Alžběta Slámová (1912), Albína Staňková (1899), Marie Šípová (1877), Filipína Špinarová (1889), Marie Vašíková (1906), Božena Veselská (1901), Galina Čípová (1917) a Jarmila Králíčková (1913) všechny za pět dětí.

Dvacáté řádné veřejné zasedání plén místního národního výboru se konalo 20. března za účasti 22 členů. Řídil je náměstek předsedy s M. Messenský a na pořadu jednání byla vedle kontroly usnesení z minulého plenárního zasedání výstavba a činnost JZD a otázky zemědělské, plnění plánu výkupu, práce podniků místního hospodářství ve městě.
K prvním bodům, referoval předseda MNV s Břečka, o podnicích místního hospodářství hovořil předseda stálé komise pro místní hospodářství s. Konečný. Novoměstský místní národní výbor má devatenáct provozoven se 44 pracovníky. Hospodaří dobře. Je třeba rozšířit kapacitu kamenolomu, v cihelně třeba získat stálé pracovníky

Rok: 
Přepsal/a: 
Eva Kulková