O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 68b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

V jednomyslně schváleném usnesení určeny tyto úkoly: Místnímu národnímu výboru a jeho radě uloženo pomoci jednotnému zemědělskému družstvu v investiční výstavbě a kontrolovat plnění celoročního výrobního plánu. Kulturní komisi uloženo vypracovat plán kulturní činnosti na každé čtvrtletí. Akce, které nebudou kulturní komisi ohlášeny a do plánu zařaděny, nebudou povolovány. Dále zřídit komisi pro uspořádání oslav K. Němce a V. Makovského a požádat sochaře Arnošta Košíka o vypracování návrhu na umělecký upomínkový předmět. Komunálním službám uloženo zřídit nejpozději do 1. listopadu 1959 ve městě opravnu lyží.
Začátkem března provedly orgány veřejné bezpečnosti prohlídky v domě bývalého majitele drogerie Jana Řezáče, při níž byly objeveny bohaté zásoby rozmanitého drogistického zboží (2881 kartáčků na zuby, 360 lékařských teploměrů, 47 teploměrů na vodu, 246 holicích strojků, 233 holících štětek, 2590 hřebenů, 21.000 kusů žiletek, velké množství mýdla různých druhů, dva sudy po 200 l oleje, sud technického benzinu o sto litrech a sud čistého 96 % lihu o 100 l) v celkové hodnotě 102.611 Kčs. Lidovým soudem byl odsouzen na pět let odnětí svobody, ztrátě občanských práv, zabavení jmění a uveřejnění rozsudku v tisku. Fotografie zatajeného zboží byly ve městě zveřejněny a nepoctivé jednání občana Řezáče bylo obecně občanstvem odsouzeno. 6. března vysílal městský rozhlas k tomuto případu ostře odsuzující komentář.

Snížení cen. S velkým zájmem vyslechli občané našeho města radostnou zprávu o zasedání Ústředního výboru KSČ ve dnech 4. a 5. března, na němž po referátu soudr. Jarkovcové o dalším zvyšování životní úrovně našich pracujících bylo usneseno provést řadu opatření, z nichž nejvýznamnější bylo další snížení maloobchodních cen. Z denního tisku mohli se potom podrobněji seznámit s novými sníženými cenami, které jsou důsledkem zdravé hospodářské politiky naší strany a vlády zejména ve výrobě průmyslové. Pro paměť budoucím zaznamenávám v kronice snížené ceny hlavních potravin a spotřebního zboží: cukr krystal z 10,40 Kčs

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková