O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 65b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

vrcholné, možno říci skoro světové odbíjené.
11. října pořádal lyžařský oddíl tělovýchovné jednoty Sokol v přísálí sokolovny lyžařskou besedu za účasti státního representanta s. Antonína Teplého a s promítáním lyžařských filmů. 12. října provedl tentýž oddíl Sokola okresní přebor v přespolním běhu v Ochoze u chaty Mercedes.
16. listopadu uspořádal Svazarm v rámci ukončení sezóny motoristů rychlostní závod motocyklů u dopadu lyžařského můstku u Jelínkova mlýna.

Rozmanitosti
28. května v odpoledních hodinách (kolem třetí hod.) přehnala se nad městem od jihozápadu obrovská vichřice, doprovázená smrští a prudkým lijavcem. Trvala necelou čtvrthodinu, ale stopy, které zanechala, byly hrozné. V pásmu od horního dvora směrem k Pohledci sebrala střechy na budovách, zničila krásnou lipovou alej k hornímu dvoru a těžce poškodila stromořadí na silnici k Olešné. V lesích a blízkosti Nového Města způsobila veliké polomy, jimiž znehodnoceny tisíce plnometrů dřeva. Na odklizení bylo nutno vyhlásit pracovní výpomoc, aby dříví mohlo být rychle zpracováno. Způsobené hmotné škody velmi rychle likvidovala státní pojišťovna.

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková