O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 65a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

skoku prostém a do závodu sdruženého pro všechny kategorie.
Ve dnech 15. a 16. února uspořádána v rámci oslav 10. výročí Vítězného února XII. celostátní automobilová soutěž. Jela se Českomoravskou vysočinou a start a cíl byly ve Žďáře nad Sázavou. Noční etapa závodu, odstartovaná ve Žďáře ve 22 hodin, projela naším městem kolem půlnoci z 15. na 16. únor, denní mezi osmou a devátou hodinou 16. února.
24. února uspořádala místní skupina Čsl. Červeného kříže společně se zdravotní komisí místního národního výboru zdravotní přednášku s filmem. Přednášel primář interního oddělení okresní nemocnice MUDr. Hendrych na téma Revmatismus a jeho léčení.
Při příležitosti Světového dne zdraví informovalo v rozhlasové relaci 7. dubna ředitelství OÚNZ obyvatelstvo našeho města o pokrocích zdravotnictví v našem městě. V r. 1948 měla okresní nemocnice 354 lůžek o 126 zaměstnanců, a v terénu pracovalo devět lékařů a sedm zubních lékařů a dentistů. K 7. dubnu 1958 měla nemocnice už 501 lůžko a 392 zaměstnanců. Vybudováno bylo oddělení, ušní, oční, transfusní stanice, infekční oddělení, jesle, léčebný tělocvik, zajištěna péče o nápravu vad řeči, zřízena škola v nemocnici a závodní středisko Žďas.
19. dubna bylo započato s přípravnými pracemi na stavbě tělovýchovného střediska, budovaného blízko sokolovny na základech, určených původně na stavbu středních škol.
Místní skupina Čsl. Čer. kříže společně se zdravotní komisí místního národního výboru uspořádaly 15. května v kreslírně osmileté střední školy přednášku na téma Středoušní záněty a nedoslýchavost u dětí, kterou proslovil primář MUDr. Zdeněk Konečný. Přednáška byla doprovázena filmem. 19. května dal tennisový oddíl Sokola do provozu tennisový kurt.
12. června přednášel na pozvání místní skupiny Čsl. Čer. kříže v kreslírně osmileté střední školy o zdravotnické činnosti a práci čsl. lékařů ve Vietnamu v letech 1957 – 1958 dr. Bradáček z Jihlavy. Přednášku doprovodil řadou pěkných fotografií.
V sobotu 13. a v neděli 14. září uspořádán v našem městě turnaj v odbíjené, na němž o Pohár Nového Města na Moravě bojovala družstva Spartaku Brno, Dukla Kolín, Slávia Bratislava, Rudá hvězda Brno a řada dalších. Ve jmenovaných družstvech hrálo devět reprezentantů ČSR z letošních mistrovství Evropy v Praze, a tak se staly turnajové zápasy ukázkami 

Rok: 
Přepsal/a: 
Lucie Vlčková