O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 64a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

V měsíci srpnu se vyskytl na některých místech v českých zemích mor vepřů. V důsledku toho nařídil Krajský národní výbor v Jihlavě povinné ochranné očkování prasat proti této nákaze, které bylo v měsíci srpnu provedeno i v našem městě, a to nejdříve v sektoru socialistickém a potom soukromém.
V srpnu probíhala v našem městě přesvědčovací kampaň za splnění úkolů na úseku zemědělské výroby a za rozšíření členské a půdní základny místního zemědělského družstva. V rozhlasovém projevu upozornil tajemník MNV a Skalník naše zemědělce na výhody společného hospodaření a ukázal také na některé dobré příklady práce a úspěchů v některých okolních JZD.
Na sobotu a neděli 16. a 17. srpna byla organizována ve městě národního směna k urychlení žní. Prvními zemědělci, kteří splnili dodávku žila a ječmene, byli T. Formánek, L. Pejchal, A. Buřval, J. Juda, M. Rohlík, M. Slouková, A. Vašík, J. Kaplan, R. veselý, A. Koutníková a M. Boháčová. 23. Srpna splnilo jednotné zemědělské družstvo svoji dodávkou povinnost žila na sto procent a ječmene na padesát procent. Byli ovšem i liknavci, jako A. Svítil, M. Beranovská, J. Satorie, A. Jelínek, V. Urban, Kunstmüller, Trávníček, Alt, Petr, Číhalová, Kaštánková, Synek, Musilová, Šunková, Mokrý, Mrkvičková, Kadlec, Krejčí, Zdražilová, Lorenc, Pejchlová, Šustr, Kociánová, Dvořák, Smetana a Janíček, kteří k 31. Srpnu neodevzdali na dodávkový úkol ani kilogramu zrnin.
Přesvědčovací akce našich zemědělců pro vstup do jednotného zemědělského družstva přinesla první úspěchy, když počátkem září podepsalo patnáct dalších zemědělců přihlášku do JZD, čímž se členská základna novoměstského socialistického zemědělského sektoru opět rozšířila.
Ve dnech 19.-21. října uspořádala místní odbočka Čsl. svazu zahrádkářů v budově zemědělské mistrovské školy výstavu ovoce.
23. října oznámil místní národní výbor, že většina zemědělců splnila předepsané dodávky brambor. Výkup však splněn nebyl, poněvadž do plánované kvóty chyběly ještě tři vagony brambor. JZD skončilo 23. října vybírání brambor a začalo se sklizní řepy. Vydatnou pomoc poskytli při vybírání brambor JZD občané města. Poněvadž okolní jednotná zemědělská družstva v Olešné, Křídlech a Zubří měly ještě uklizeny velké plochy brambor, požádal

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová