O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 63b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Její pracovníci vykonali také přednášku na téma Ohrožení zdraví tuberkolozou zvířat, její prevence a tlumení.
Dne 1. února zrušilo veterinární oddělení Okresního národního výboru ve Žďáře nařízení o povinném očkování selat proti moru vepřů, vydané 10. dubna 1957. Ochranné očkování proti nakažlivé obrně vepřů zůstalo však i nadále v platnosti. Téhož dne začalo jednotné zemědělské družstvo svými potahy a traktorem provozovat povoznictví jako přidruženou výrobu.
Místní odbočka Čsl. svazu zahrádkářů a ovocnářů uspořádala 19. března v aule jedenáctileté střední školy přednášku zahradního architekta a odborného spisovatele Josefa Vaňka z Chrudimi na námět Ovocnaření na Vysočině, doprovázenou diapozitivy.
24. dubna se konala v zasedací síni místního národního výboru beseda se zemědělci, na které promluvil ředitel zemědělské mistrovské školy s. inž. Nezveda o organizaci práce v JZD a o pěstování kukuřice na Horácku.
Vzhledem k nepříznivému počasí, které zpozdilo jarní práce, hlavně setí jařin, vyhlásil okresní národní výbor neděli 27. dubna za pracovní den, v němž by bylo plně využito pracovních sil, traktorů a potahů k zvládnutí jarních prací.
Koncem června vyzvala rada místního národního výboru zemědělce k plnění dodávek sena. Příznivé počasí umožnilo urychlení sklizně a někteří zemědělci do plánovaného termínu 25. června svoji povinnou dodávku i dodávku na státní nákup vzorně splnili. Byli to Josef Boháč. Augustin Jelínek, Jaroslav Líbal, Marie Slouková a Jan Kaplan. Byla však i řada lenivých (Satorie, Okůrka, Hemza, Petr, Šír, Vlček, Brambora, Svoboda, Rohlík, Sokolíček, Mokrý, Kadlec, Krejčí, Daníček a Fialová), kteří neodevzdali nic a bylo je třeba na jejich povinnost vůči státu důrazně upozornit. Poněvadž se v novoměstském katastru objevila mandelinka bramborová, stanovil okresní národní výbor vždy po čtrnácti dnech v sobotu nebo neděli hledací dny.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová