O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 63a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Ve spolupráci s Jihlavským obchodem s potřebami pro domácnost uspořádal výbor žen dne 16. září v zasedací síni místního národního výboru besedu, na níž byly předvedeny nové výrobky našeho vyspělého průmyslu, které usnadňují ženám práci s umožňují přepravu hodnotných jídel a nápojů. 27. září předvedli svazáci jedenáctileté střední školy v sále sokolovny dramatizaci slavného díla Boženy Němcové, Babička v úpravě Jaromíra Pleskota.

21. října sehrálo Horácké divadlo významnou hru slovenského dramatika Petra Karvaše Meteor se současnou tématikou. 29. října se konal v aule jedenáctileté střední školy koncert s tématickou náplní Mistři hudby a slova. Na pořadu byly árie z českých a světových oper, klavírní sóla a recitace. Účinkovali pražští umělci zpěvačka Ludmila Endlová, recitátorka Zdena Pudilová a klavírista Zdeněk Singer, profesor akademie muzických umění.

2. listopadu byla v aule jedenáctileté střední školy zahájeno výstava obrazů akademického malíře Aloise Lukášku z Bystřice nad Pernštejnem. Trvala do 23. listopadu a naši občané projevili o dílo rodáka z Vysočiny pronikavý zájem, který prokázali velikou návštěvu.
4. listopadu uspořádalo osvětová beseda v kreslírně osmileté střední školy přednášku pro zájemce o televizi na námět Možnosti televizního příjmu na Novoměstsku. Závodní klub Okresního ústavu národního zdraví uspořádal 26. listopadu v sále sokolovny koncert vynikajících pražských umělců, klavíristy Josefa Páleníčka a houslisty dr. Alexandra Plocka, nositele Řádu práce. Na koncertě provedli oba umělci se svrchovaným mistrovstvým s bouřlivým úspěchem skladby L. v. Beethowena, B. Martinů a C. Francka.

11. prosince se konala ve fyzikální síni jedenáctileté střední školy beseda o umělých družicích, doplněná filmem a diapozitivy. 15. prosince uspořádala místní skupina Československého Červeného kříže v kreslírně osmiletky přednášku primáře zdejší nemocnice MUDr Jakubíčka a chorobách žaludku a žlučníku 30. prosince sehrálo Horácké divadlo komedii Vratislav Blažka Třetí přání.
Novoměstské JZD a záležitosti zemědělské
V zimních měsících provedla veterinární služba vyšetření skotu na tuberkolozu.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová