O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 62b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

Makovskému za jeho poslední monumentální sochařské dílo Šťastný věk, kterým zvítězil na Mezinárodní výstavě v Bruselu, čímž získal naší vlasti nový kulturní úspěch. Zcela naplněný sál sokolovny vyslechl vysoce hodnotný umělecký program s nejvyšším zaujetím a projevil všem účinkujícím za jejich dokonalé výkony dík bouřlivým potleskem.

Od neděle 3. srpna byla otevřeno v aule jedenáctileté střední školy výstava malířských děl našich nejvýznamnějších soudobých malířů, instalována místo propagované výstavy Romana Havelky. Výstava, na níž byly svými pracemi zastoupeni malíři národní umělec Kuba, Kubín, Očenášek, Blažíček a Panuška, trvala do 24. srpna.

Ve druhé polovině měsíce srpna nacvičoval v našem městě slavný pěvecký soubor, Vachův sbor moravských učitelek, svůj umělecký program na zimní sezonu. Pěvkyně, jimiž se ve městě i v kraji nesmírně líbilo, byly velmi spokojeny s přijetím se strany obyvatelstva našeho města a odvděčily se mu koncertem, uspořádaným v sokolovně 23. srpna. Mistrovské podání přednesených skladeb hluboce zapůsobilo na všechny přítomné, kteří si nadšeným potleskem vynutili řadu přídavků.
V sále sokolovny konal se 25. srpna estrádní večer s názvem Hádej, Hádej, Hadači. Účinkovali na něm konferenciéři Milan Mastný a Inka Nollová, zpívala džezová zpěvačka Alice Farkašová a Karel Duda a celý program doprovázel orchestr Sving – club za řízení Slávka Kružíka.

1. září byl slavnostně zahájen nový školní rok. Do čistých a vkusně vyzdobených učeben se dostavili školáci v pionýrských a svazáckých krajích, aby v 8,15 hod. vyslechly rozhlasový projev ministra školství a kultury s. dr. Fr. Kahudy. Předseda místního národního výboru s. Břečka pozdravil děti v rozhlasovém projevu, v němž jiní přál hodně úspěchů v novém školním roce, a učitelům dostatek trpělivosti v jejich odpovědné práci při výchově nového pokolení socialistických lidí.
12. září uspořádala městská odbočka SČSP v kreslírně osmileté střední školy členskou besedu, na níž o svých zážitcích z cest po Sovětském svazu promluvil okr. Tajemník SČSP ve Žďáře s. Fr. Hlávka. Beseda byla doplněna dvěma barevnými filmy

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová