O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 62a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

18. dubna v aule jedenáctileté střední školy beseda o dekrajině s filmem. Výbor žen společně s kabinetem zdravotnické osvěty a s rudým koutkem ROH učitelů jedenáctileté střední školy uspořádal 28. dubna v kreslírně osmileté střední školy besedu na téma Věříme pověrám?

12. května sehrál soubor předních členů Horáckého divadla známou a oblíbenou veselohru naší významné dramatické umělkyně a spisovatelky Olgy Scheinpflugové Okénko. 20. května sehrálo Horácké divadlo hru Pavla Kohouta Taková láska. 24. května opakoval dramatický odbor závodního klubu OÚ NZ divadelní hru Deník Anny Frankové, tentokrát doplněn scénickou a meziaktní hudbou.

Na 27. května připravil výbor žen v kreslírně osmileté střední školy besedu na námět Dorůstají vám děti, zabývající se otázkami výchovy naší mládeže. Beseda byla doplněna krátkými filmy.
7. června sehrála v našem městě Státní zájezdová scéna z Prahy pro děti divadelní hru Kouzelná galoše a večer pro dospělé hru Omyl profesora Somola. Ve dnech 28. a 29. června zúčastnil se Horácký soubor písní a tanců. Strážnických slavností hudby a tance jako jeden z pěti pozvaných nejlepší souborů a 4. a 5. července předvedl své pásmo horáckých písní a tanců také v Bratislavě.

V rámci kulturního léta 1958 uspořádala sjezdová komise a osvětová beseda pod záštitou MNV 26. července v sokolovně slavnostní kulturní večer. Na pořadu byly recitace zdramatizovaných balad Toman a lesní panna od Fr. L. Čelakovského a Vrba od K. J. Erbena, recitace básní Sv. Čecha, J. Wolkra a Fr. Halase, hudební skladby Spilkovy, Schumannovy, Mozartovy, Rossiniho, Martinů, Paganiniho a Sarasateho Recitovali: Milada Kunová-Havlíčková, Ela Koňaříková a Miroslav Sommer, zpíval docent Palackého univerzity v Olomouci MNV Jiří Volejník na housle hrál Jan Horák a na klavír doprovázeli inž. V. Milka a Jiří Horák. Večer, který připravil a režíroval osvědčený a obětavý kulturní pracovník a náš rodák, inž Jaroslav Havlíček, byl zahájen proslovem ředitele JSŠ s. M. Krepse, v němž řečník projevil dík našemu rodáku, akademickému sochaři a profesoru Akademie výtvarných umění v Praze Vincenci

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová