O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 61b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

náš největší průmyslový závod, národní podnik Chirana. Tohoto úspěchu dosáhl závod přičiněním všech zaměstnanců, kteří socialistickou soutěží a závazky přispěli ke splnění celoročního plánu ještě před skončením kalendářního roku. Konečně 23. prosince splnil plán výroby ve všech sortimentech Jihlavský dřevařský průmysl-pila v Novém Městě na Mor.
Na závěr roku 31. prosince zhodnotil s rozhlasovém projevu tajemník s. Skalník práci národního výboru a všeho občanstva, srdečně za ni poděkoval a přál všem všechno nejlepší a co nejvíce úspěchů v roce novém.

Události ze života kulturního
5. ledna byla ukončena výstava obrazů akademického malíře Josefa Jambora, uspořádána v aule jedenáctileté střední školy k umělcovým sedmdesátinám. 31. ledna sehrálo v našem městě Horácké divadlo slavné historické drama Friedricha Schillera Marie Stuartovna.

Rudý koutek závodní organizace ROH učitelů jedenáctileté střední školy společně s výborem žen uspořádal 7. března přednášku o životě a dále akademika Zdeňka Nejedlého. Proslavila ji učitelka J.S.Š. s. A. Havlátová a večer byl doplněn čísli recitačními a hudebními. Dramatický odbor závodního klubu OÚ NZ provedl v únoru v režii Miroslava Sommra dramatizaci proslulého románového díla Deník Anny Frankové autorů Frances Goodrichové a Alberta Hacketta.

21. března vzpomněl rudý koutek záv. Organizace ROH učitelů J.S.Š učitelů 150. výročí narození velkého francouzského malíře Honoré Dauniera přednáškou a jeho životě a  díla kterou proslovil učitel s. Rudolf Svačina. Přednáška byla doplněna světelnými obrazy.

Ve dnech 6. - 9. dubna uspořádal filatelistický kroužek závodního klubu ROH OÚ NZ v aule jedenáctileté střední školy výstavu známek. V rámci výstavy uskutečněna 7. dubna přednáška zástupce klubu filatelistů z Brna inž. Karáska na téma Naše známky, po níž promítnut barevný film Výroba známek.

15. dubna provedlo Horácké divadlo slavnou Shawovu komedii Pygmalion. Městský výbor odbočky Svazu československo sovětského přátelství uspořádal

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová