O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 61a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

ejcích a zrninách a že v mase vepřovém a hovězím se plán dotahuje. Brambory jsou plněny na 61%. Větší nedodávka je u JZD, soukromý sektor dluží 27%. Státní nákup bude u JZD splněn na 100% až na vejce. U soukromého sektoru je splněn v mase vepřovém a  ve vejcích, v ostatních produktech splněn nebude. Diskuze k předneseným referátům se zaměřila na otázky rozpočtu na r. 1959, na vnitřní zařízení kina, stav ulice za nádražní a před nádražní, na poměry v místní sběrně čistírny a prádelny, na stavbu tělovýchovného střediska, na hodnocení soutěže místního hospodářství, na spadající úroveň představení Horáckého divadla na špatnou účast na hodnotných koncertech.
V jednomyslně schváleném usnesení uloženo stále zemědělské komise vypracovat podle směrnice okresního národního výboru a místních podmínek plán zimní kampaně, radě MNV uloženo, aby společně s předsedy komisí, výborů žen a uličních výborů vypracovala plán školení členů národního výboru a jeho složek, aby s JZD projednalo směrnice zimní kampaně, týkající se zvyšování zemědělské výroby, celoročních výrobních plánů a výstavby pro r. 1959, komise pro školství a kulturu uloženo, aby ke všem akcím v zimní kampani zajistila agitaci a propagaci a komise pro místní hospodářství, aby do jednoho týdne projednalo zvýšení služeb obyvatelstvu. Dále byl jednomyslně schválen rozpočet na r. 1959 a vykoupení čp. 69 od Fr. Vašíka za 2.500 Kčs. Schůze byla ukončen a ve 22,15 hod.

Splnění celoročních výrobních plánů novoměstských závodů. 20. října splnil celoroční plán hrubé výroby ve zkráceném termínu Kovopodnik – provozovna Nové Město na Moravě Závazek zaměstnanců splnit úkoly tohoto roku do 10. listopadu byl tedy překročen a rada místního národního výboru právem tomuto prvnímu podniku ve městě, který splnil celoroční plán o dva měsíce dříve, blahopřála. 21. listopadu splnila celoroční plán hrubé výroby Lidové družstvo Oděva. Tento plán se podařilo družstvu splnit překročením závazku k XI. sjezdu KSČ o devět dní  a k 41. výročí Velké říjnové socialistické revoluce o dvacetdevět dní. I jinak si vedle toho družstvo velmi dobře, o čemž svědčí skutečnost, že ve IV. čtvrtletí tohoto roku bylo vyhodnoceno jako nejlepší v kraji a dostalo krajskou standartu a peněžní odměnu. 20. prosince splnil plán hrubé výroby.

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová