O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 5b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

František Skalník, František Pohanka, Karel Mádle, Jindřich Novotný, Oldřich Německý, Jan Mokrý, Alois Novotný, Jaroslav Líbal, Josef Břečka, Marie Lorencová, Jan Škavrada, Jiřina Lieberzeitová, Václav Kopáček a Josef Kučera.  Do OMV ve Žďáře nad Sázavou byl ve venkovském okrsku zvolen i místní občan učitel s. Stanislav Kotlář.
Ustavující schůze nově zvoleného místního národního výboru byla konána dne 26. Května 1954 v zasedací síni MNV. Za ONV ve Žďáře nad Sázavou se této schůze zúčastnil jeho předseda s. František Padalík. Po zprávě mandátové komise, která ověřila platnost volby jednotlivých členů a po složení slibu byla provedena volba předsedy, tajemníka a členů rady MNV a předsedů a členů stálých komisí. Předsedou MNV byl zvolen 28 hlasy z 32 přítomných členů plena znova s. Josef Břečka, tajemníkem byl zvolen jednomyslně s. František Skalník, prvním náměstkem předsedy s. Miloslav Messenský, za členy rady byli zvoleni s. Beta Pohanková, Jaroslav Šimek, František Procházka, Václav Kopřiva. Současně byli zvoleni členové nových komisí. Byla utvořena komise školská (předsedkyní zvolena s. Emilie Kuchařová), kulturní a světová (předsedou zvolen s. Rudolf Svačina), finančně rozpočtová (s. František Konečný), komise pro místní hospodářství (s. Josef Jaroš), zemědělská (s. Vladimír Černý), plánovací (s. Josef Břečka), bezpečnostní (Josef Beneš), komise pro vnitřní obchod (s. Emilie Králíčková), bytová (s. Václav Kopáček), sociální (s. Jan Škavrada), komise pro nábor pracovních sil (s. Karel Dušek), pro tělesnou výchovu a sport (s. Josef Kučera) a komise pro výstavbu města (s. Josef Konvalinka). Závěrem schůze promluvil s. Fr. Padalík, předseda ONV.
V neděli dne 30. května hrál Brněnský symfonický orchestr v sále Kulturního domu klasické Smetanovo dílo „Má vlast“, jehož provedení bylo přijato milovníky hudby s opravdovým nadšením. Sál byl naplněn sotva ze dvou třetin.
 

Rok: