O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 5a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

V neděli dne 16. května byly vykonány volby do národních výborů. Slavnostně vyzdobené volební místnosti, celkem čtyři, v budově býv. gymnasia, ve střední škole, v budově okresního ústavu národního zdraví a v nemocnici, přivítaly zpěvem a hudbou voliče, kteří měli odevzdáním volebního lístku pro kandidáty Národní fronty dát najevo svůj souhlas s politikou Komunistické strany Československa a vlády Národní fronty. Bylo zvoleno celkem 35 kandidátů do MNV v Novém Městě na Moravě, 4 kandidáti do ONV Žďár nad Sázavou a 1 kandidát do KNV v Jihlavě. Každý volič odevzdal tři lístky, každý pro jeden typ národního výboru. Volební lístek obsahoval jméno jednoho kandidáta, volič měl možnost projevit nesouhlas s jeho kandidaturou škrtnutím jména na volebním lístku. Sčítání hlasů prováděly volební komise ihned po ukončení  voleb, t. j. po 22. hod. večerní. V případě, že jméno kandidáta bylo na více než polovině všech volebních lístků přeškrtnuto, kandidatura propadla a v zákonné lhůtě 14 dnů měly být vypsány nové volby. K tomu však v našem městě nedošlo, právě naopak, více než devadesátiprocentní většina všech hlasů zněla pro kandidáty Národní fronty. Tím byl jednomyslně prokázán souhlas našich občanů, bez ohledu politické příslušnosti, s politikou lidově demokratického státu, s politikou míru, demokracie a výstavby socialismu v naší vlasti.
Kandidátem pro volby do KNV v Jihlavě byl s. Robert Remeš, do ONV ve Žďáře nad Sázavou byli zvoleni s. František Padalík, MUD František Hendrich, MMUD Regina Rýdlová a Zdeňka Hošpesová. Členy místního národního výboru byli zvoleni s. Josef Beneš, František Beneš, Vladimír Černý, Františka Doležalová, Josef Hlaváček, Emilie Kuchařová, Josef Konvalinka, Emilie Králíčková, Marie Žáková, Rudolf Svačina, Berta Pohanková, František Procházka, František Konečný, Jaroslav Šimek, František Vítek, Hedvika Procházková, Karel Dušek,
 

Rok: 
Tagy: