O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 59b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

o Šolochovově románu Tichý Don, který byl předlohou filmového zpracování uspořádaná v sále kina 17. listopadu. Besedu o románu připravil s. dr. J. Mikulec, ukázky z románu předčítalí žáci jedenáctileté střední školy.
Závodní organizace ROH, KSČ a vedení novoměstských závodů uspořádaly pod zásluhou městského výboru Národní fronty dne 29. listopadu v sále sokolovny besedu s pracovníky veřejné bezpečnosti. Po besedě následoval tanec, k němuž hrála hudba krajské zprávy ministerstva vnitra z Brna, řízená kapelníkem Jančou. Na ukončení Měsíce československo sovětského přátelství u příležitosti 15. výročí uzavření smlouvy o přátelství a spojenectví mezi Sovětským svazem a Československou republikou konalo se 10. prosince v sále sokolovny slavnostní veřejné zasedání místního národního výboru. Na pořadu byl projev tajemníka Okresního národního výboru ve Žďáře nad Sáz. s. Ant. Velína a referát předsedy místního národního výboru s. Brečky. V kulturním pořadu účinkoval Pěvecký soubor Rudého koutku ROH umělců zemědělských škol a Horácký soubor písní a tanců. Shromáždění se zúčastnili členové národního výboru, masových organizací, výboru žen, uličních výborů a hodně občanů.
Sedmnácté, v tomto roce poslední, řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo ve velké zasedací síni 28. listopadu za přítomnosti 26. členů. Na pořadu jednání byla zpráva o činnosti rady za období od posledního zasedání pléna, otázky místního hospodářství, akce Z a plnění programového plánu MNV, zhodnocení podzimních prací v zemědělství, diskuze a schválení usnesení. Ve své zprávě o činnosti rady s. předseda uvedl, že v uplynulém období zasedala třikrát a zabývala se plněním plánu výkup brambor a postupem podzimních prací, plněním akce Z a programového plánu MNV a problémy místního hospodářství. V akci Z je největší prací stavba tělovýchovného střediska, na níž se má největší měrou podílet tělocvičná jednota Sokol. Její funkcionáři i členové v poslední době však činnosti ochabli a jeví o stavbu nepatrný zájem. Bylo sice odpracováno hodně brigádnických hodin, ale nebyly dosud splněny všechny závazky. Bude proto

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová