O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 59a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

V hospodaření místního národního výboru, provozoven a Komunálních služeb podal zprávu s. Messenský. Podrobně probral účetní uzávěrku za třetí čtvrtletí a konstatoval, že s hospodařením můžeme být spokojeni. Plánované příjmy jsou plněny dobře, rozpočtové výdaje jsou čerpány. V některých položkách, jako například v částce na generální opravu kina a na úpravu komunikací, byly výdeje překročeny. Všechny výdaje byly uskutečňovány účelně. Proto doporučil schválené uzávěrky. Stejně podrobně pak probral závěrku provozoven národního výboru. Konstatoval, že hospodaří dobře a vykazují zisk až na cihelnu. Bylo dosaženo dobrého poměru mezi vyplacenými mzdami a tržbou od obyvatel. Komunální služby dosahují vyššího zisku, než byl plánován Vcelku pracuje podnik dobře, až na některé nedostatky. Bylo by třeba více iniciativy při zavádění nových činností a placených služeb. V závěru se s. náměstek zabýval prověrkou efektivnosti v Komunálních službách a doporučil, aby uzávěrka provozoven a Komunálních služeb bylo schváleno.
Diskuze se týkala prací, souvisících se zavedením ústředního topení v budově jedenáctileté střední školy, pracovní výpomoci v zemědělské z místních zdrojů, pomocí Chirany při vybírání brambor dílčích zemědělských otázek, nedostatku pracovních sil ve špičkových zemědělských pracích, zajištění pracovních sil pro JZD v příštím roce, když přibylo asi sto ha půdy a konečně ztrát v hospodaření cihelny. V usnesení jednomyslně schváleny účetní uzávěrka místního národního výboru, provozoven národního výboru a komunálních služeb za III. čtvrtletí 1951 a uloženo radě MNV, stálé zemědělské komisi a všem členům MNV, aby z řad občanů organizovali brigády na pomoc místnímu JZD a JZD v okolních obcích k úspěšnému dokončení podzimních prací, zejména sklizně okopanin.
Měsíc československo sovětského přátelství byl zahájen tradiční vzpomínkou slavnostní u hrobů padlých rudoarmějců a kulturním večerem v sokolovně. Pokračoval výstavou sovětské knihy, uspořádanou v budově osmileté střední v neděli 9. Listopadu a vyvrcholil promítáním mohutného sovětského filmu Tichý Don ( I. díl ve dnech 18.-20. listopadu II. díl ve dnech 25. – 27. listopadu) důvodem k těmto filmovým představením byla beseda

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová