O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 58a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

prvním místě sklizeň a silážování kukuřice, již byly osety tři hektary. Ke sklizni by JZD potřebovalo kombajn, o nějž marně žádá u státní traktorové stanice. Pro příští rok si plánuje JZD rozšíření osevní plochy pro kukuřici, pro níž je třeba vybrat a připravit vhodné pozemky. Podzimní osev nutno urychlit. Je třeba na základě agrotechnických termínů provést přesnou bilanci potřeby strojů, hlavně traktorů, pro orbu a také pracovníků, a to tak, aby v noci traktory připravovaly půdu a ve dne aby se selo. Je třeba zajistit osiva a hnojiva, což se v JZD již provádí. Nejdůležitějšímu organizačně nejnáročnějším úkolem podzimních prací je sklizeň brambor. Práce s ní souvisící jsou dosud málo mechanizovány a kladou největší nároky na manuelní práci. Poněvadž po bramborách se v našem JZD na značným plochách se jí ozimi, závisí na včasné sklizni brambor s obilové výnosy v příštím roce. Je proto nutná pečlivá a odpovědná příprava na sklizeň. V JZD je třeba ihned provést rozbor situace a na jeho základě učinit potřebná opatření pokud jde o výpočet sil a prostředků, jehož podkladem je plán sklizně a výkupu. Ten má být skončen do 20. Října JZD je třeba pomoci při získávání pracovních sil k řad lidí, kteří neznají řádné zaměstnání a přes patronátní závody. I při nejvyšším vypětí sil při zabezpečování podzimních prací s výkupu brambor se nesmí zapomenout, že neoddělitelnou součástí usnesení XI. sjezdu KSČ je získávání zbývajících soukromě hospodařících rolníků do JZD. Úkol stanovený radou získat do konce tohoto roku sto ha půdy bude splněn, protože k ha už bylo získáno. Proto bude možno v nejbližší době přikout k hlavní technické úpravě půdy. Škoda, že členové národního výboru nevyvinuli ve svých obvodech více úsilí, aby většina zemědělců podepsala přihlášku do JZD. Bude proto nutné dále v přesvědčování akci úsilně pokračovat. V závěru své bohaté a vyčerpávající zprávy přečetl s. tajemník seznam zemědělců, kteří podepsali přihlášku do JZD, a uvedl přehled plnění dodávek. Diskuze se zaměřila hlavně na otázky zemědělské a týkalo se práce agitačních dvojic pro získávání dosud soukromě hospodařících, rolníků pro JZD, družstevního hospodářství, kladů a nedostatků práce v místním JZD, doplňování JZD mladými lidmi a jejich odborného vzdělávání a pěstění kukuřice. Dále diskutováno o družstevní bytové výstavbě, úpravě cest a vozovek kanalizaci od Chirany a konečně o tom, zda je pravda, že má nebýt zrušen. Vývojový závod státních silnic.  

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová