O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 56a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

vykazuje za sed měsíců r. 1958 zisk 50.000 Kč, pískoviště 5700, stavební údržba 17.000 s švadleny 3000. Ztrátu 6400 vykazuje cihelna. Také poměr mezi dosaženými tržbami od obyvatelstva a vyplacenými mzdami je u všech provozoven až na kamenolom příznivý. Dnem 1. ledna t. r. byl v našem městě zřízen samostatný Komunální podnik, který přes některé nedostatky plní svoji funkci dobře a je nejlepší na žďárském okrese. Přesto je často kritizován. Na poslední schůze pléna MNO bylo usneseno, aby se ředitel komunálních služeb se závodní organizací ROH nedostatky zabýval a o výsledcích šetření podal plénu zprávu. Ředitel Komunálních služeb s G. Suchý tak učinil podrobným referátem, v němž podal vysvětlení k hospodaření kovářství obou zahradnictví a také takto oznámil také, že řezání dřeva v Komunálních službách začne v nejbližších dnech a že zřízení prádelny zatím uvázlo. V závěru své obsažné zprávy dotkl se s. předseda nutnosti zlepšení práce komunálních podniků, rozšíření placených služeb obyvatelstvu, vyhledávání nových forem práce, služeb a činností, aby potřeby obyvatelstva mohly být stále lépe uspokojovány, dále nedostatků v prodejnách a provozovnách státního obchodu a v holičské provozovně a konečné nutnosti vypořádat se jednou provždy s fušerstvím a se soukromým živnostenským sektorem.
Zhodnocení masově politické práce členů národního výboru, stálých komisí, uličních výborů a Výboru žen provedl v přehledné zprávě tajemník s. Skalník. Kladně ocenil práci členů MNV při posledním skládání úctu národního výboru občanstva, na němž byla až dosud největší účast a rozvíjet ji. Jsou však i nedostatky, Účast na plenárních, schůzích národního výboru je nedostatečná. Stoprocentní účast vykazují pouze tři členové, polovinu zasedání vynechalo šest členů. Největší neúčast vykazuje s. Procházka. Komise nepracují sice špatně, ale i jejich práci bude nutno zlepšit. Musí zlepšit docházku členů, zvýšit iniciativu a doplnit svoje členy z řad občanů, kteří mají o práci v národním výboru zájem. Členové komisí mají být pověřováni konkrétními úkoly a plnění určených úkol má být kontrolováno. Uliční výbory se scházejí jednou za měsíc, ale mají špatnou účast členů a úkoly řeší nesamostatně. Výbor žen koná své schůze pravidelně, ale účast členek výboru je slabá. Členky se zavázaly odpracovat na žňových prací 700 brigádnických hodin a svůj závazek plní dobře.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová