O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 55b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

K prvnímu bodu promluvil předseda s. Břečka. Ve své zprávě uvedl že rada od posledního plenárního zasedání pléna MNV měla dvě schůze a zabývala se úkoly, vloženými jí třináctým zasedáním pléna. Pro zajištění stoprocentního plnění vlastních příjmů rozeslali pracovníci národního výboru všem plátcům daně domovní složenky za úhradu splatné daně a připravili inkaso ostatních daní a poplatků. K financování stavby koupaliště rozhodla se rada použít prostředky rozhodla se rada použít prostředků z doplňkového fondu a ihned zadala Zemstavu v Brně práce na dokončení práce. Provedeno zajištění technické dokumentace stavby tělovýchovného střediska; rozpočtová dokumentace dosud hotova není. Zajištěn materiál na úpravu ulice na Beranici, ulice Monseovy a Sportovní. Na úpravu ulice B. Smetany zadáno vypracování projektu. Na úseku zemědělském měla rada připravit plán na rozšíření členské a půdní základny JZD. Utvořila proto a instruovala agitační dvojice, které mají získávat zemědělce pro vstup do JZD. Akce však neměla žádoucí výsledek a bude v ní pokračováno. Také zástav skotu a prasat se o mnoho nezlepšil. Na úseku masově politické práce má rada kontrolovat plnění programového plánu a zaměřit práci všech komisí k jeho splnění. Iniciativa komisí je však malá a také zájem některých členů národního výboru není dostačující. Na úseku školském a kulturním sledovala rada přípravy na nový školní rok. Není dosud vyřešen problém umístění t Na úseku školském a kulturním sledovala rada přípravy na nový školní rok. Není dosud vyřešen problém umístění třetího ročníku mateřské školy. Byl požádán odbor školství a kultury rady GNV, aby svolil k vyučování na směny na jedenáctileté střední škole. Adaptace kina byla úspěšně dokončena a dne 9. srpna 1958 bylo zahájeno promítání širokoúhlých filmů v našem městě. Dále schválila rada finanční plán místního národního výboru na r. 1959 a 1960 a doplňkový rozpočet ve výši 218.500 Kčs na rok letošní. Z tohoto rozpočtu bude použito 10.000 Kčs na vybavení škol pomůckami pro polytechnickou výchovu a zbytek 208.500 bude určen na dokončení stavby koupaliště. Dále s. předseda oznámil, že dnem 1. září odejde k okresnímu národnímu výboru administrativní pracovnice MNV s. Olga Německá, na jejíž místo ustanovila rada MNV ze čtyř uchazeček s. J. Německou.
V další části své zprávy se zabýval s. předseda provozovnami místního hospodářství, kterých je 25 a všechny vykazují příznivé hospodářské výsledky, Tak třeba kamenolom   

Rok: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová