O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 55a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

plánu MNV a práci všech komisí zaměřil k jeho plnění. Na úseku školském v kulturním sledovat přípravu škol n a nový školní rok a urychlení dokončil adaptaci kina Komisi pro místní hospodářství uloženo provést průzkum v Komunálních službách o zjištění závady s návrhem na jejich odstranění oznámit nejpozději do konce srpna 1 radě MNV. Řediteli Komunálních služeb se ukládá prohloubit vnitropodnikovu kontrolu dodržování pracovní doby a kontrolu prvotní evidence v provozovnách, vypracoval a do 15. srpna radě MNV předložit rozbor hospodářských výsledků v provozovnách, ve kterých hospodaření na konci II. čtvrtletí končilo ztrátově do konce třetího čtvrtletí k t. r. zřídit prádelnu, autoservice a řezání dříví a do 10. srpna t. r. splnit všechny úkoly, které uložila rada MNV na své schůzi dne 13.VI. 1958 za přítomnosti ředitele a vedoucího provozu Schůze skončila ve 22,30 hod.

31. července zavítal do našeho města kapitán Sovětské armády Menšikov, jeden z osvoboditelů Nového Města v květnu r. 1945. Přijel k nám před polednem a před budovou místního národního výboru byl přivítán zástupci města a okresního národního výboru. Po přivítání se odebral na místní hřbitov, kde uctil památku pohřbených zde rudoarmějců. Odpoledne navštívil závod Chirana a nemocnici a pak besedoval s členy kroužku československo-sovětského přátelství při jedenácté střední škole. Večer byla uspořádána v sokolovně přátelská beseda, s krátkým proslovem vzácného hosta, s vystoupením Horáckého souboru písní a tanců s tancem, k němuž hrála hudba Závodního klubu. Státní rozhlas zachytil některé záběry z návštěvy a vysílal je na pražské stanici v neděli 3. srpna od 8,30 do 9 hod. dopoledne a v pondělí od 11 do 11,30 hod.
Čtrnácté řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo 22. srpna ve velké zasedací síni za účasti 18 členů, člena KNV s. R. Remeš a 5 občanů. Na pořadu jednání byla kontrola usnesení a zpráva předsedy o činnosti rady, zhodnocení masově politické práce členů národního výboru, stálých komisí, uličních výborů a Výboru žen, otázky zemědělské a místního hospodářství, zásobovací a zdravotní poměry ve městě, diskuze a usnesení.

Rok: 
Tagy: 
Přepsal/a: 
Marta Hauptmanová