O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 54a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

služeb referoval s. Messenský. Ve své zprávě probral účetní uzávěrku MNV za první pololetí 1958 a uvedl, že placení daní a poplatků je vcelku dobré a že příjmy jsou nesplněny pouze u kina, které hraje provizorně v sokolovně. Provozovny národního výboru vykazují zisk asi 60.000 Kčs; bude třeba projednat otázku cen za služby švadlen. Výsledky hospodaření Komunálních služeb jsou dobré, až na kovárnu. Ztrátová je také autoslužba. Nepříznivě působí vliv soukromé kovářské živnosti, která vyrábí levněji. V zahradnictví je třeba prohloubit kontrolu, aby bylo zabráněno úniku tržeb, a zlepšit produktivitu práce. V akci Z a na úseku výstavby pokračuje celkem uspokojivě stavba tělocvičny, nedostává se však odborných pracovníků, hlavně zedníků a tesařů. Také stavby koupaliště zdárně pokračuje. Stroje Zemstavu provádějí  zemní práce na hrázi rybníka a brigádnicky se upravuje předehřívací nádrž. Pro nedostatek pracovníků nezačalo se dosud se stavbou mateřské školy. Svépomocí obyvatel budován nový vodovod v ulici Veslařské a upravují se komunikace.
Připomínky k plnění plánu živočišné výroby, soutěži národních výborů a přípravám na žně přednesl tajemník s. Skalník. Pokud jde o plnění dodávek, uvedl, že přes veškeré potíže v krmné základně v zimních měsících splněno vepřové maso  na 47 %, hovězí 63 %, mléka na 44 %, vejce na 75 % a seno na 136,5 %. Plnění je počítáno včetně úkolu na státní nákup. Chybějících 6 % v dodávce mléka se podaří vyrovnat v nejkratší době, ale dále bude váznout pro nedostatek selat dodávka vepřového masa. V zástavu skotu chybí 34 kusů, krav schází 13, do plánovaného stavu vepřů chybí 137 selat.
V soutěži s místním národním výborem ve Žďáře jsme v živočišné výrobě horší až na dodávku vajec a sena. V soutěži ztrácíme body tím, že naše družstvo je stále ještě menšinové a nemá ani 50 % půdy z katastrální výměry. V hodnocení akce Z vedeme před Žďárem právě tak, jako ve zřizování provozoven MNV. Na úklidu města odpracováno téměř 19.000 brigádnických hodin. V soutěži měst Jihlavského kraje udržujeme čtvrté místo, zatímco Žďár je na místě jedenáctém.
Přípravami na žně se zabývala zemědělská komise. Místním rozhlasem vyzvala všechny zemědělce, aby si řádně a včas připravili všechny stroje na žňové práce.

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková