O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 53b(2)

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

myslně zvolen s. Jan Šimek, vedoucí odboru pro místní hospodářství rady ONV ve Žďáře nad Sázavou.
Třinácté řádné veřejné zasedání pléna místního národního výboru se konalo 25. července ve velké zasedací síni. Bylo svoláno na 18. července, poněvadž se ale zúčastnilo pouze 17 členů a ani v prodloužené hodině zahájení do 21. hodiny žádný další člen se nedostavil, odročil předseda toto zasedání na 25. VII.  Dostavilo se na ně 24 členů a řídl je předseda MNV s. Břečka. Na pořadu jednání byla zpráva předsedy o činnosti rady za období od posledního plenárního zasedání, hospodaření národního výboru, Komunálních služeb a provozoven MNV, plnění plánu živočišné výroby, soutěž národních výborů, příprava na žně a záležitosti školské a kulturní komise. Ve zprávě o činnosti rady za uplynulé období uvedl s. předseda, že rada měla tři řádné a jednu mimořádnou schůzi. Na schůzi 13. VI. projednávala činnost hospodaření Komunálních služeb, na mimořádném zasedání 20. VI. žádost n. p. Chirana o přidělení místností ke zřízení kompletačního střediska a otázku umístění tříd zdejších škol, z nichž jedenáctileté střední škole, mateřské škole a zemědělské škole se místností nedostává. Na jedenáctiletce bude nutno zavést směnné vyučování a v mateřské škole není místností pro třetí oddělení. Dále sdělil s. předseda, že 27. června byly uspořádány dvě veřejné schůze, na nichž místní národní výbor skládal účty před svými voliči. Schůze byly dobře navštíveny, připomínky občanů byly podchyceny a MNV se jim bude zabývat. Připomínky se převážně týkaly dalšího zlepšení vzhledu města, ale požadavky tu převažují finanční možnosti. Nebylo dosud splněno usnesení z posledního plenárního zasedání, aby rada zajistila dokončení adaptace kina do 1. července 1958. Dodavatelská firma xylolitové podlahy v sále kina nemohla práce provést, a proto bylo rozhodnuto položit podlahu parketovou. Poněvadž ostatní práce byly dokončeny, bude možno zahájit provoz ihned, jakmile bude hotová podlaha. Rada přijala resignaci J. Líbala na členství v zemědělské komisi a místo něho jmenovala členem komise Fr. Košíka, člena JZD. Na úseku zemědělském se na každém zasedání rada zabývala plněním dodávkových povinností. Pro neplnění dodávek nebylo zatím zapotřebí zavádět trestní řízení.
O hospodaření místního národního výboru, jeho provozoven a Komunálních

Rok: 
Přepsal/a: 
Michaela Havlíčková