O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 4b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

a o svých dojmech ze zájezdu do sovětského svazu promluvil radňovický rodák, lyžařský reprezentant Jaroslav Zajíček, účastník lyžařských mistrovství SSSR. Beseda, velmi pěkně navštívená, měla velký ohlas mezi dospělými a mezi mládeží.
V týdnu od 28. dubna do 4. května se konaly v rámci předvolební kampaně schůze s kandidáty do místních, okresních a krajských národních výborů. Občané jednotlivých obvodů a okrsků byli na schůzích seznámeni s akčními plány obcí a přednesli zde nové doplňky a návrhy. Schůze přispěly hodně zejména k aktivizaci politického života ve městě.
Na pozemku Miloslava Rohlíka „U Bezděkova“ byla zřízena výnosem Ministerstva kultury státní přírodní rezervace. Na této louce roste vzácný šafrán jarní.
Oslavy 1. máje a Dne vítězství v tomto roce probíhaly už pod dojmem blížících se volem do národních výborů. Na den 1. máje se shromáždili občané z našeho města a z okolního obvodu na stanovišti před budovou nemocnice a prošli pak v průvodu celým městem. Májová manifestace se konala jako obvykle před budovou střední školy a slavnostní projev přednesl s. Hurník z Jihlavy. Účast na oslavách 1. máje byla manifestační, oslav se zúčastnili pracující všech závodů, podniků, družstev, škol a institucí, počet účastníků byl odhadnut na 3.000 osob, organizace oslav měla však některé menší závady.
9. května, svátek Dne vítězství, byl oslaven pietní vzpomínkou u hrobu rudoarmějců, padlých při budování našeho města. Za poměrně malé účasti byla na katolickém hřbitově přednesena recitační a zpěvní čísla, zaměřená k 9. výročí osvobození naší republiky slavnou Rudou armádou, projev přednesl s. Miroslav Hošpes. Po projevu byla vzpomínka zakončena státními hymnami. Sportovní slavnost Běh vítězství se konala v sobotu 8. května na stadionu.
 

Rok: