O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 4a

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

profitem našeho národního hospodářství a jichž není tolik, kolik bychom potřebovali. Ale i tak je toto další, v pořadí už čtvrté smíření maloobchodních cen důkazem velké péče lidově-demokratického zřízení o potřeby vnějších lidových vrstev a svědectvím dalšího růstu kapacity našeho národního hospodářství. Zásobovací situace se dále zlepšila, hlavně v oboru průmyslových výrobků.
Stále nepříznivé počasí a poměrně nízký průměr denních teplot způsobily, že s jarními pracemi v zemědělství bylo možno začít teprve v druhé polovině měsíce dubna. Zemědělský referát MNV měl potíže i s obděláním veškeré půdy v Katastru města, půda však nakonec byla obdělána. Povinné dodávky zemědělských plodin byly v prvním čtvrtletí roku 1954 plněny poměrně velmi dobře. Jednotné zemědělské družstvo splnilo dodávku masa, mléka a vajec vesměs nad 100 procent, avšak někteří, zejména větší zemědělci zůstali s plněním dodávek pozadu. Jsou to Karel Gregor, František Košík, Josef Svítil, Adolf Krejčí a jiní.
Vzestup životní úrovně obyvatelstva se projevil i tím, že někteří občané se rozhodli postavit si rodinné domky. Jejich rozhodnutí bylo podpořeno i vládou, která poskytuje žadatelům úvěr na stavbu rodinných domků. V roce 1954 začali se stavbou František Vojan a MVS Josef Fiala, stavbu dokončil Josef Sokolíček. Celá řada dalších však hodlá začít se stavbou v příštím roce.
Podle paragrafu 52 zákona o volbách do národních výborů bylo koncem března provedeno rozdělení města do 4 volebních okrsků a do 35 volebních obvodů. Současně byly zřízeny okrskové a obvodní volební komise pro volby do MNV. Voličské seznamy byly vyloženy v kanceláři MNV od 16. dubna až do dne volem k nahlédnutí.
Velmi pěknou besedu o Sovětském svazu uspořádal v úterý dne 27. dubna  Svaz československo-sovětského přátelství. O sovětském lyžařství
 

Rok: