O projektu

Cílem je zpřístupnit kulturně historický dokument města, který bude aktivně sloužit obyvatelům města, badatelům a další široké veřejnosti. Projekt reaguje na dnešní moderní dobu, kdy dokumenty v elektronické podobě jsou samozřejmostí a stávající se nedílnou součástí výuky na školách, v práci i běžném životě.  (číst více ...)

Podle knih

Nejnovější stránky

Novinky

  • Přepis novoměstské kroniky

    Vážení návštěvníci děkujeme,
    za Váš zájem o náš projekt. Kroniky jsou již přepsané. Přepis a úprava všech 9 svazků probíhal od června 2011 do dubna 2012. V tomto období bylo přepsáno více, jak 3000 stran, do projektu se zapojilo zhruba 180 osob. Věříme, že jejich práce vám bude ku prospěchu a najdete na těchto stránkách mnoho zajímavých informací. Zápisy kroniky je možné číst ...

Jste zde

Strana č. 49b

Přepis v textovém formátu: 
Přepis v přenosném formátu: 

  Československý svaz požární ochrany – okresní výbor ve Žďáře nad Sázavou uspořádal 7. února besedu na námět Požární ochrana v  zemědělských závodech a v  obytných budovách. Současně promítnuty také propagační filmy. Na zajímavou a poučnou besedu přišlo však pouze sedm lidí.

     Veřejná oslava 10. výročí Vítězného února se konala 23. února večer v  sále sokolovny. V  kulturní vložce vystoupili pionýři novoměstských škol a pěvecký soubor Rudého koutku ROH učitelů. Na závěr promítnut nový český celovečerní film Bomba.

     Deváté řádné plenární zasedání MNV se konalo 27. února v  aule jedenáctileté střední školy za účasti 20 členů, člena ONV s. St. Kotláře a 44 občanů. Na pořadu jednání byla zpráva předsedy MNV, kontrola usnesení z  posledního plenárního zasedání a otázky výchovy mládeže.

     K  prvnímu bodu programu promluvil s. Břečka. Ve své zprávě uvedl, že rada MNV jednala s  KNV o zajištění materiálu na stavbu tělovýchovného střediska. S  Vývojovým závodem státního rybářství jednala o dokončení stavby koupaliště. Podnik slíbil, že zemní práce dokončí na začátku jara. Dále s. předseda sdělil, že 13. února bylo provedeno školení členů MNV, bohužel za účasti pouze dvaceti členů; další školení bude 6. března. Jednáno se ZVAK o předání čtvrtého pracovníka, ale bez úspěchu, protože podle rozsahu vodovodního a kanalizačního potrubí připadají na město tři pracovníci. Členové národního výboru získávají ve svých obvodech závazky na odpracování brigádnických hodin; dosud bylo získáno 11.661 hodin a dvanáct členů dosud výsledky akce neoznámilo. V  závěru podal s. předseda zprávu o přípravách na oslavu Mezinárodního dne žen, kterou zajistí výbor žen.

     K  otázce výchovy mládeže obšírně promluvil tajemník s. Skalník, který poukázal na některé škodlivé vlivy, které nepříznivě působí na mládež, na nedostatky v  její výchově i na možnosti, jak mládež podchytit, zapojit do práce a tak ji vychovávat v  duchu socialismu. Diskuse se zaměřila především k  otázkám výchovy mládeže. Diskutující se dotkli malé účasti rodičů na této schůzi a tím i nezájmu o tyto závažné otázky, problému vlivu zaměstnání matek na výchovu, faktu, že rodiče dávají dětem příliš mnoho a že je nevychovávají pro rodinný život. Dále diskutováno o tom, že     

Rok: 
Přepsal/a: 
Jarmila Cacková